800 millioner kroner har regeringen sat af til etablering af et antal minisygehuse rundt om i landet. Her må Fredericia, da være et oplagt emne. Vi har et snart helt tomt sygehus, som kommunen muligvis vil overtage.
Egentlig er det lige meget, hvem der ejer sygehuset i denne forbindelse.
Udover at styrke især de ældre borgere i Fredericia, der nu får mulighed for at blive i deres nærområde, vil det også kunne være med til at sikre varmtvandsbassinet til gavn for de borgere, der har behov for den træning.
Minisygehusene er tænkt som et forsøg på, at løfte de borgere, der har brug omfattende støtte og pleje for at klare tilværelsen.
Minisygehuset i Fredericia vil også sikre arbejdspladser og udvikling af kompetencer for personalet, alt sammen til gav for borgeren. Ofte vil meget skrøbelige borgere have mere end en sygdom og dermed brug for en kvalificeret pleje og omsorg.
Af planen fra Sundhedsstyrelsen fremgår også, at der skal kunne trækkes på borgerens egen læge og der vil også være muligt at ansætte læger, der modsat også kan besøge den ældre i eget hjem.
Ovenstående giver jo god mening.
En af tankerne bag handlingsplanen er også, at de såkaldte akutfunktioner på minisygehusene, kan rykke ud til de ældre i eget hjem og tilknyttes plejehjem.
Regeringen og partierne bag aftalen går i maj måned i gang med forhandlingerne om udmøntning af aftalen.
Da byrådet nu ved, at Region Syddanmark lukker og slukker sygehuset, vil det være oplagt, at Fredericia Byråd byder ind med et forslag på, at gøre Fredericia sygehus til et minisygehus.
Fredericia har et ad hoc Sundhedsudvalg, en repræsentant på Christiansborg, et lokalt Venstre, der gerne vil være proaktive og en borgmester med, tænker jeg, gode forbindelser til Christiansborg.
Så nu gælder det om, at komme i gang med en plan og blive en aktiv medspiller for byens borgere.
Maj måned er lige om lidt.

Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia