Fredericia og New York blev begge grundlagt i midten af 1600-tallet, der er stor forskel på indbyggertallet, men ikke i hvad der sker på det sociale område i de to byer.
D. 23. oktober kunne man læse i Fredericia Dagblad, at Fredericia Misbrugscenters konstituerede chef Trine Smidt Nazoboiy udtaler, at Fredericia har mange storby problemer. I øjeblikket behandler man på Misbrugscenteret 44 unge mellem 18 og 25 år for hårde stoffer og 1/4 af dem er i behandling for afhængighed af receptpligtig medicin, og det må nok siges at være voldsom for en by af Fredericias størrelse, da man stadig ikke har de unge på stoffer med i statistikken, som ikke kommer der.

Jeg havde på et tidspunkt for 6 år siden kontakt til lederen af Den matrikkelløse Klub, som lavede opsøgende arbejde. Han ville gerne have deltaget i møder, som jeg fik i stand i byrådssalen, hvor jeg og en række forældre fremlagde de allerede dengang barske kendsgerninger for byrådsmedlemmerne. Han blev desværre nægtet at deltage af den nu afgåede Børne- og Kulturchef. Så når kommunens politikere nu siger, at de ikke har haft kendskab til, hvor slemt det har stået til gennem mange år, så kan det kun skyldes en meget dårlig hukommelse, eller at de lever i benægtelse. Men det har altid været kommunen magtpåliggende at lade som om, det hele går godt, og det ser vi nu konsekvenserne af.

Både politikere og embedsmænd har i en årrække været helt klar over, at der på kommunens botilbud til unge med problemer har flydt med stoffer, og at der også er blevet handlet med stoffer de steder. Hvis en ung sagde, at de ikke ville bo der pga. stoffer, fik de den besked, at det var det eneste tilbud de kunne få, og stofferne havde de opgivet at fjerne.  Så at de nu alle er så chokerede, de er svært at tage alvorligt.

Nu bliver stofproblemerne nærmest dysset ned til små underretninger. Hvad er forskellen på små og store underretninger?? Lederen af Den matrikkelløse Klub må ikke længere udtale sig, det skal nu gå igennem Kommunens Pressechef. Laver den person opsøgende arbejde blandt unge i de sene timer og hvis ikke, hvad ved han så om de unges færden og brug af stoffer??

I Søndagsavisen d. 24.oktober kan man læse, at Fredericia har den tredje dårligste placering af ensomme med 7,2% kun overgået af Brøndby og Guldborgsund. Det har måske en sammenhæng med de unge, som har det svært og aldrig fået den rigtige hjælp af Fredericia Kommune, og for at udholde livet og ensomhed, fordi man føler sig anderledes end de fleste, eller har det svært med skolen, og måske har man haft en opvækst i et socialt belastet miljø. Disse unge har i stedet fundet et liv i en rus af stoffer.

Jeg har kendt til flere forældre, som har bedt kommunen om hjælp til deres teenage børn, der var på hårde stoffer, men enten fik de svaret, at de kunne komme igen, når barnet var 18 år eller også fik de et tilbud, der var fuldstændig ud i tågen. En tidligere Borgmester udtalte for 6 år siden, at Gasværksgrunden skulle man ikke færdes på efter mørkets frembrud, hvad jeg også selv erfarede. Hvis der i årenes løb var blevet taget rigtig hånd om de problemer på et tidligere tidspunkt, var de aldrig blevet så massive, som det nu fremgår af medierne, men Fredericia Kommune har valgt at lade det sejle og på den måde holdt fast i den sociale arv, hvilket giver de dårlige statistikker på mange områder.

I Fredericia taler politikerne hellere byen op og lukker øjnene for virkeligheden. Gad vide hvor de har lært, at det skulle være en god idé?

Karen Møberg
Blåhøj 12
Fredericia