Er der i det hele taget en rød tråd i løsgænger Karsten Byrgesens politiske linje ?

Det er ikke til af finde hoved og hale i Byrgesens politiske linje.

Karsten Byrgesen er nu meget bekymret for slam i Lillebælt, ja han bruger mange ord, giftige stoffer osv., men hvor er den røde tråd ?

For når vi taler om Krydstogtskibe i Fredericia, så er han tavs som ammen i kirken, det er her man kan stille sig kritisk over for Karsten Byrgesens politiske troværdighed, for nok hæler de her krydstogtskibe en del CO2 ud i himlen, men der hæles også en hel del giftige stoffer ud i nærområdet, som f.eks. NOx, Sox og finpartikler der er kendt for at være kræftfremkaldende, hjerte/karsygdomme, astma mv.

Men vi hører ingen Karsten Byrgesen stå op på talerstolen, hvor han vil have fjernet skibene, vi hører ingen Karsten Byrgesen tale om hvilken indvirkning disse stoffer vil have på det centrale Fredericia og herunder på børn i Fredericia midtby. Hvis man antog, at det var nødvendigt at fjerne slam fra havnen i Fredericia for at give dybde nok til krydstogtskibene, og dette slam efter planen skulle dumpes ude ved samme sted, at det ville give store omkostninger for Kommunen at tage det i land, VILLE vi så hører noget fra løsgænger Karsten Byrgesen eller andre i byrådet for den sags skyld ??

Man havde også en Trelde skov sag, stemmer Karsten Byrgesens miljøpolitiske linje overens med det valg han tog ??

Karsten Byrgesen taler om FN’s verdensmål, men der er jo 17 mål, når nu Karsten Byrgesen går så meget op i det, hvor er han vedrørende de andre mål ? Set over de sidste 2 1/2 år, så er det bekymrende at slam har fået en stor omtale, mens uligheden i Fredericia ikke har fået et eneste ord, ja her taler vi ikke kun penge men fx også den gennemsnitlige levealder i forhold til sociale forhold og arbejdsmæssige forhold, hvor der er stor ulighed intern i DK og hvor DK ligger helt i bunden i Europa. Ja vi hørte, at Connie Jørgensen fra SF omtale, at førtidspensionister i Fredericia i forhold til de såkaldte skånejob, ikke har mange tilbud i Fredericia, hvis det i så fald er rigtigt, er det ikke bekymrende at slam har fået mere omtale end denne ulighed på arbejdsmarkedet ? Men her hører vi ingen Karsten Byrgesen, trods FN’s verdensmål nr. 10, siger, at der skal arbejdes på at nedbringe den ulighed.

Leave a Reply