Branden i Dan Gødnings tanke var voldsom og overraskende, og har sat tanker i gang, både hos politikere og borgere, særligt dem, der bor i nærheden af risikovirksomheder.

Lad os klappe hesten til årsagerne er undersøgt til bunds inden vi sætter DanGødning på porten, og lad undersøgelsen være offentlig, så andre kan lære af dens konklusioner.

Jeg vil dog allerede nu foreslå, at der anlægges en olie- og gas red et stykke ude i Lillebælt, omkring opankringsområdet, så udskibningskapaciteten kan øges samtidig med at man fik fjernet en sikkerhedsrisiko fra et kommende boligområde (og et nuværende rekreativt område).

Det er ikke en ny idé; – den stammer jo fra 80’erne, hvor både Shell og DONG var med på at bygge en oliered et godt stykke ude i tragten (den nordlige del af indsejlingen til bæltet). I sin tid sagde kommunen nej, angiveligt fordi man var bange for at miste havnepenge, men mon ikke situationen er  anderledes nu?

Det er bare at komme i gang.

Med venlig hilsen

Anders Deleuran Fajstrup
Næstformand, Fredericia radikale Venstre

Prinsessegade 70, 2. sal
7000 Fredericia