Juletiden har for Venstres medlemmer, og formentlig også for store dele af Fredericias borgere, været ekstra forsødet af, at Fredericia er højaktuel for placering af en ny afdeling af politiskolen.

Tilmed har Borgmester Bjerregaard tilsyneladende denne gang foretaget reelt arbejde med analyse på de indre linjer, hvilket var tvivlsomt, trods hans egne udtalelser, da regeringens tog beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Her satsede borgmesteren hårdt på Energi.net, som i stedet internt flyttede 35 arbejdsplader fra Fredericia til Esbjerg, hvilket af en eller anden uransaglig årsag ikke blev meldt korrekt ud i pressen. Derimod havde venstre været i arbejdstøjet og foretaget undersøgelser hos bl.a. Banedanmark, hvilket sandsynligvis var med til, at Fredericia fik 47 arbejdspladser.

Jeg undrer mig over borgmester Bjerregaards larmende tavshed med hensyn til kvittering for, at Venstre skaffede 47 arbejdspladser til byen. I Venstre glæder vi os over hver eneste nye arbejdsplads, der kommer til byen.

Håber ikke Bjerregaard fortsætter med denne attitude, hvis det lykkes at få politiskolen til byen.

Hvis Venstre ikke havde været fremme i forreste frontlinje, hvor Venstres borgmesterkandidat Peder Tind og Venstres byrådsmedlem Kenny Brunn Olsen havde henvendt til minister Hans Chr. Schmidt, ville Fredericia med størst mulig sandsynlighed ikke have fået én eneste statslig arbejdsplads til byen.

Med hensyn til beslutningen af den nye politiskoles placering, og kravene til placeringen, hvor beslutning iflg. tekstsen i finansloven alene ligger hos politiets ledelse, kan jeg, ud fra mit kendskab til politiet, hvilket hviler på mere end 36 år som politimand, ikke forestille mig, at politiets ledelse kan komme uden om Fredericia, hvis beslutningen skal hvile på et objektivt og rationelt grundlag.

Få dage efter det ikke længere var løs snak om en politiskole i Vestdanmark, blev der fra Venstre i Fredericia prompte ad 2 gange rettet skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen, der fik argumenter for placering af politiskolen i Fredericia.

Rigspolitichefen har svaret Venstre med, at planen om oprettelse af en politiskole i Vestdanmark ikke er under aktuel udarbejdelse, da flere borgmestre har henvendt sig til justitsministeren. Når justitsministeren giver besked, går Rigspolitichefen i gang, og Venstre i Fredericia vil blive informeret.

Da borgmester Bjerregaard tilsyneladende arbejder seriøst med at få politiskolen til Fredericia, og kæmper for byen, og ikke som ved regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, blot fulgte slipvinden af fælles hensigtserklæringer med andre borgmestre fra trekantsområdet, har Venstre til fri afbenyttelse, og til fordel for Fredericia, fremsendt argumentationen overfor Rigspolitichefen til borgmester Bjerregaard.

Med venlig hilsen

Kurt Kingod, sekretær for Venstre i Fredericia.