Julefreden er ved at sænke sig. Men kort efter årsskiftet skal Regionsrådet for Syddanmark bl.a. tage stilling til, om der skal være to store grusgrave midt mellem de to lokalsamfund Almind og Viuf.

Borgerne i de to lokalsamfund har sagligt og meget overbevisende argumenteret for, at grusgravene vil være en katastrofe for dem. De mange foreninger i området har bakket massivt op. Vandværket har påpeget den ”overhængende fare for forurening” af grundvandet.

Hvis der overhovedet skal være en mening med en høring, så skal der lyttes til de indkomne svar. Det har regionens udvalg på området, sagt de vil, og derfor er sagen udsat til februar. Så kan de mange indkomne svar gennemgås. Herefter bør udvalget udtage forsalget om grusgravning mellem Almind og Viuf og droppe det. Der er mange andre steder i planen hvor der kan gravs grus, uden at det har bare tilnærmelsesvis de samme konsekvenser.

Et af formålene med råstofloven, er ”at sikre at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling, efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn”.

I en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, er skadevirkningerne på de to lokalsamfund ganske enkelt alt for store, til at grusgravning kan forsvares.

Niels Erik Søndergaard
Medlem af Regionsrådet
Rasmus Rasks Allé 95
5250 Odense SV
og
Søren Rasmussen
Medlem af Regionsrådet
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding