“Længst muligt i eget hjem” -, et godt slogan der har vundet indpas i mange kommuner.

MEN, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har fremsætter et lovforslag, der i 2023 vil hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år, samt at pensionsalderen løbende forhøjes når levealderen også stiger. Dette er aftalt i det såkaldte velfærdsforlig fra 2006, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti og De Radikale, som forventningen til den stigende levealder er i dag, vil en 20-årig have en pensionsalder på 73,5 år.

Samtidig med vi skal hjælpe sydeuropæerne med kontant tilskud og gældsafvikling via lån som nok bliver eftergivet, har disse lande meget lave pensionsalder, ustabile regeringer og ingen finanspolitik til at bakke om Deres møntenhed som er Euro.

Ifølge fagbladet 3F’s tal har Danmark, stadig men også fremover, den højeste pensionsalder i EU. Hvorfor så bekymre sig om “længst muligt i eget hjem”? Nogle danskere i brancher med hårdt fysisk eller mentalt arbejde er slidt op inden de når de 70 og især de 73.5 år.

Er det, det vi betaler skat til, at yngre personer i sydeuropa kan have en længere levetid på pension for vores penge?

Den nuværende regering vil sætte deres endelige beslutning om tidligere pension til nedslidte “Arne” til hjørnespark via en kommission, som blandt andet skal undersøge, hvor lang tid der er brug for at hæve pensionsalderen. MEN, beskæftigelsesministeren og Socialdemokratiet burde sige, hvad de mener, uden at en kommission skal fremlægge beregninger. Tør de ikke lægge fakta på bordet? Kender de ikke fakta? Er de fakta forskrækket?

Ved kommunalvalg stemmer mange på de samme partier som de gør til folketingsvalget. Tænk dig om, de fem partier der medvirker til at hive flest muligt gode leveår ud af dit liv før I kommer på pension i virkeligheden også er dem som vil dig det bedste?

Kære Arne, Nye Borgerlige tænker på Danmark og danskerne, vi går ikke ind for pantsætning af Danmark, vi går ikke ind for nedslidning. Tør du fortsat stemme på et af de fem partier der vil nedslide dig? Nye borgerliges Princip Program siger:

Vi vil tage fælles ansvar for samfundets svageste

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.

Nye Borgerlige vil med en solid landsdækkende økonomi- og skattepolitik sikre der er råd til ældre pleje og fornuftig tilbagetrækningsalder.

Nye Borgerlige i Fredericia vil i Byrådet sikre der ikke ruttes med pengene og de fordeles til de, der har et reelt behov. I den kommende valgkamp til kommunalvalget bliver det sikkert den ene gavebod efter den anden fra de øvrige partier, de tænker ikke på der kommer en regning der skal.

Nye Borgerlige i Fredericia opstiller flere gode kandidater til byrådsvalget, de giver ikke gaver, de sikre ud fra råderummet og sund prioritering mellem de gøremål der er rigtige kommunale anliggender og hvad der så derudover kan blive til. Nye Borgelige I Fredericia er ikke fakta forskrækket.

Som bekendt er der netop fire måder at bruge penge på

  1. Bruger man egne penge på sig selv, og optimerer både kvalitet og pris
  2. Bruger egne penge på andre, også optimerer man kun pris, eksempelvis gaveindkøb
  3. Bruger andres penge på sig selv, så optimerer man kun kvalitet, eksempelvis Københavns kulturborgmester fra Alternativet Nico Grünfeldts indretning af eget kontor for skatteprovenu
  4. Bruger man andres penge på andre også optimeres hverken kvalitet eller pris, eksempelvis offentlig forvaltning af skatteprovenu

Nye Borgerlige går ind for, at vi gennem vores liv får råderet over en langt større del af vores egen indtægt, så kan vi selv vælge hvordan vi vil spare op til senere.

Nye Borgerlige mener også at et civiliseret samfund hjælper de svageste, der ikke kan klare sig selv og ikke har haft mulighed for at spare midler op til sit eget underhold, her har skattebetaling en berettigelse til finansiering af samfundets svageste.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer