Hvis skolelærerne bliver endnu dygtigere, så smitter det også af på børnene. Derfor har KoldingKommune sagt ja tak til at deltage i ” Program for læringsledelse”, som støttes af A.P. Møller Fonden. Ialt er 13 skoler med i programmet, og samtlige skoler skal frem mod 2019 stille sig til rådighed for at få indsamlet viden om deres læringsmiljø. Målet er at få et læringsmiljø, der kan tilpasses alle børn.

Den første kortlægning af Koldings læringsmiljø blev foretaget i efteråret 2015, her blev der indsamlet data fra seks kilder: Forældre, elever, klasselærere, lærere, pædagoger og skoleledelse. Alle skulle svare på spørgsmål omkring trivsel, adfærd, samarbejde og læringsudbytte. Og det er disse svar, der nu danner baggrund for, at arbejdet kan gå i gang.

“Vi skal alle bidrage til, at det enkelte barn trives og udnytter sit lærings potentiale, og dermed også bliver så dygtig som muligt. Det kræver mere end bare gode intentioner – det kræver specifik og gerne forskningsbaseret viden. Det er helt og aldeles nødvendigt, at vi arbejder systematisk og struktureret. Det er allerede påvist, at hvis pædagogiske indsatser har et sådant udgangspunkt, så kan vi rent faktisk også øge børnenes trivsel og læring”, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Haugk.

Frem mod 2019 vil samtlige kilder igen blive bedt at om svare på spørgsmål to gange, og på den måde følges udviklingen i læringsmiljøet tæt. Hver enkelt skole har også fået kortlagt nogle indsatser, der skal sættes fokus på, og projektet forventes at give nye input til, hvordan forskellige typer elever udvikles bedst.

“Ved at deltage i projektet får vi en unik mulighed for at sætte fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og samtidig lukrere på andre kommuners erfaringer. Det ruster os til at sørge for, at alle børn opnår den bedst mulige udvikling, siger Skolechef, Morten Kirk Jensen.

Projektet har som hovedformål, at undersøge om de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, at folkeskolen skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til faglige resultater, og at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet igennem en øget respekt for professionel viden og praksis.

Næste kortlægning sker i efteråret 2017, og herefter vil LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis) ved Aalborg Universitet, der er tovholder på programmet, dykke ned i tallene. Formentlig vil der så allerede kunne ses nogle positive resultater i foråret 2018.
I projektet deltager 13 kommuner, 242 skoler, 80.000 elever og 10.000 fagpersoner.