Corona har været en fast del af hverdagen som skolelærer i to år. For første gang siden 2019 kunne Fredericia Lærerkreds holde en fysisk generalforsamling, og her samlede formand Per Breckling op på de seneste år.

– Det har været en omskiftelig tid, kan man roligt sige. Det der med at være omstillingsparat og finde løsninger, det er noget man måske har begrænset erfaring med i den IT-baserede undervisning. Det har været en udfordring, men det har også været en glæde at opleve de elever, der hver dag var klar til undervisning. Og ikke mindst at kunne møde dem igen, da de kom tilbage, forklarer Per Breckling om hans medlemmers oplevelser de seneste to år.

– Det viser sig jo, at eleverne har brug for at være i skole, og kan lide at være i skole. De har brug for undervisningen, men også klassefællesskaberne, fortsætter han.

Svært at navigere i

Der kom hele tiden nye meldinger for nedlukninger, genåbninger, restriktioner og andet. Det har gjort det svært at være skolelærer, fordi udmeldingerne ofte kom lige i sidste øjeblik.

– Det har været meget omskifteligt som jeg sagde, og i nogle situationer har man strukket det til det yderste med nye retningslinjer. Der kom en tradition for at nye retningslinjer blev meldt ud fredag med virkning fra mandag. Man har presset det til det yderste. Det er der en vis træthed omkring nu. Nu vil vi gerne tilbage til fællesskabet. Både klassefællesskabet og det kollegiale fællesskab, fortæller Per Breckling.

I den sidste bølge af corona var smitten mest udbredt blandt skoleelever, og derfor var Per Brecklings medlemmer i første række til at være udsat for en sundhedsrisiko. Det var på ingen måde optimalt, siger Breckling.

– Så har det været en udfordring det her med, at lærerne, særligt i den sidste periode, var i forreste linje og skulle acceptere at arbejdsmiljøet ikke var trygt og sikkert. Smitten blev til sidst bredt ud på skolerne. Det var umuligt at ændre den politiske dagsorden på det tidspunkt, for det handlede om vores flokimmunitet. Vi skulle så betale med vores sikkerhed og ekstremt varieret undervisning, forklarer Per Breckling og fortsætter:

– Derfor var det også, at jeg gik til kommunen og spurgte til senfølger af den coronasmitte de har fået på arbejde. Jeg håber, at man ser på mildere øjne på det end man plejer.

Hvordan står det så til med senfølger?

– Jeg vil sige det på den måde, at vi har enkelte sager. Men det er heldigvis stadigvæk i det små. Men det er fortsat senfølger, og det er særligt det sidste halve år mange lærere er blevet smittet. Der har også været lærere, der sammen med deres klasser, har konstateret, at alle har været smittet, men så kom runde to, lyder det fra den genvalgte formand, Per Breckling.

– Det har været en mærkelig tid, men også en tid, hvor der har været brug for en. Eleverne har efterspurgt at komme i skole, supplerer han.

Det faglige er ikke det samme

Elevernes faglige niveau kan være udfordret, fordi det har bestemt ikke været optimale forhold, siger Per Breckling. Der er tale om nødundervisning og ikke den almindelige undervisning.

– Meldingen fra mine medlemmer er, at den her virtuelle undervisning er nødundervisning. Vi når ikke det niveau, vi ville nå med en almindelig undervisning. Vi har haft flere grupper elever fraværende, så har lærerne været fraværende. Det giver et fagligt efterslæb. Det er blandt andet derfor jeg foreslår, at man veksler den understøttende undervisning med to-lærerforløb. Så vi kan komme tilbage, siger Per Breckling.

For at tage højde for den manglende undervisning, er der også lavet tiltag, der skal bruges til at lette presset på eleverne.

– Undervisningsministeriet har besluttet, at man begrænser antallet af eksaminer her til sommer og muligheden for at mindske pensum. Det er en fornuftig måde at gøre det på. Vi skal ikke have elever til eksamen i noget, de ikke har haft muligheden for at lære, forklarer Per Breckling.

Kommunalvalg betyder nye samarbejdspartnere

I efteråret var der kommunalvalg, og med det følger oftest en udskiftning i byrådet. Dette blev også tilfældet denne gang, selvom der fortsat er en række rutinerede kræfter i Børn- og Skoleudvalget. Formandsskabet med Ole Steen Hansen (A) og Cecilie Roed Schultz (Ø) har fået genvalg til deres poster, ligesom Pernelle Jensen (V) fortsat er at finde i udvalget.

– Kommunalvalget er for mig på nuværende tidspunkt vand i åen. Nu er vi videre. Vi forsøger at invitere forvaltningen, udvalget og lederne til et samarbejde om skolen i Fredericia. Det er for at få et godt samarbejde og en god dialog om hvilke udfordringer der er og hvordan vi kan løse dem i fællesskab. Det ser jeg frem til at komme i gang med. Det er netop, fordi vi har et nyt Børne- og Skoleudvalget og et nyt byråd, siger Per Breckling og fortsætter:

– Jeg tænker, at det er vigtigt med de rutinerede kræfter med den tid vi har været i gang med. Nu skal vi finde samarbejdet igen. Ikke at det har været skidt, men det har et højere debatniveau, når vi er til kommunalvalg.

På generalforsamlingen blev Fredericia Lærerkreds desuden enige om, at lave en resolution. Læs mere her: