To gange om året slår et høslætlaug engen ved Landbomuseet med le og andre traditionelle høstredskaber. I år er der mulighed for, at du kan være med og selv svinge leen, eller bare hjælpe med at rive græsset sammen og sætte det i hæs, som høstakkene hedder. Børn er også velkomne.

Høslæt er naturpleje med le
Siden 2011 har en blandet flok på omkring 25 mand i alderen 5 år til 85 år været en del af et høslætlaug, der i samarbejde med Naturstyrelsen, Landbomuseet og Kolding Kommune plejer engen ved Vester Nebel Å. Høslætlauget slår græsset med leer og to af landbomuseets gamle slåmaskiner.

”Når græs og urter bliver klippet ned og fjernet, skaber vi lys og luft, og dermed bedre levevilkår for engens plante- og dyreliv” fortæller naturvejleder Maja Møholt.

Inden årets først høslæt bliver engen gennemgået af botanikere fra kommunen.

”Det er nødvendigt, at følge engens udvikling for at sikre den optimale pleje, ” siger Maja Møholt og fortsætter ”Og det går den rigtige vej. Allerede nu er flere specielle engplanter begyndt at vokse frem på engen, og flere kommer hele tiden til”.

Da engen ikke bliver afgræsset af kvæg eller får, er det nødvendigt at pleje den, da den ellers ville vokse til i skov og krat.

Bliver man bidt af høslæt og naturpleje med le, er der plads til flere i høslætlauget.

På jagt efter krible-krable-dyr
Er man ikke til høslæt, kan man tage med naturvejleder Maja Møholt ud i naturen efter krible-krable dyr – både til lands og til vands. ”Vi fisker med net i åen, går på jagt efter flyvende insekter og meget mere” fortæller naturvejlederen. Kolding Kommue deltager i den nationale krible krable måned i maj.

Læs mere om hele arrangementet og mange andre på www.oplevkolding.dk/kriblekrable

Dagen slutter med fællesspisning kl. 18. Dette er gratis, men kræver dog tilmelding, som sker ved at sende en mail til Maja Møholt på majmo@kolding.dk. Der vil også være mulighed for at købe drikkevarer.

Mødested: Hø-engen ved Landbomuseet, Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding

Tid: Den 10. juni kl. 14

Turleder: Maja Møholt, majmo@kolding.dk, 20 51 44 02

Husk: Praktisk tøj og gummistøvler. Mad og drikke, hvis du vil blive lidt længere – eller meld dig til fælles aftensmad.

OBS! Husk tilmelding hvis du vil spise med. Drikkevarer kan købes på stedet.

Pris: Bare kom og få en hyggelig dag – det er gratis at deltage og børn som voksne er velkomne.

FAKTABOKS: Leen – et forlænget segl

Leen er en videreudvikling af seglet og blev opfundet før 1660 (ældste fund). Leen er brugt flittigt op igennem tiden til både høst af hø og siden korn. I 1920’ern blev leen erstattet af slåmaskiner og selvbindere. Længden på knivbladet og skaftet samt hvordan håndtagene er sat, varierer fra egn til egn og afhænger af højde og slåteknik hos leens ejermand.