Psykiater Nils Balle skriver om Karina Hansen efter undersøgelse af hende 9.4.2008:

Citat:
”19-årig pige med udseende alderssvarende.Vågen, klar, samlet og relevant. Hun fremtræder på ingen måde som dybere deprimeret. Hun fremkommer ej heller med noget produktivt psykotisk. Hun er lidt stille, men i øvrigt afslappet i samtalesituationen og giver god kontakt, såvel formelt som emotionelt. Hun er ikke præget af nogen svære forstyrrelser i karakterstrukturen. Hun har lette evasive træk som det eneste. Der er ingen angstproblematik og ingen depressive symptomer udover en forståelig tristhed over tilstanden”

Konklusion: INGEN PSYKISKE PROBLEMER.

Oprettelsen af ME-VidensCenter

I et dokument fra Sundhedsstyrelsen dateret 28.8.11 står der, citat:
”Med Sundhedsstyrelsens anmodning om, at der oprettes et videnscenter for kronisk træthedssyndrom i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, vil det i Aarhus være naturligt, at indbygge dette i de eksisterende planer for undervisning og vidensformidling. Den af Sundhedsstyrelsen skitserede videnscenterdannelse omfatter dog også PATIENTBEHANDLING, hvilket vurderes at være en NØDVENDIGHED, hvis man skal have et erfaringsgrundlag at formidle viden ud fra.” (undertegnedes fremhævning)
Sundhedsstyrelsen ville altså oprette et videnscenter for ME, myalgic encephalomyelitis, den sygdom, som Karina Hansen lider af.

Psykiater Nils Balle ansættes

Senere hedder det i en aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen, citat:
”Overlæge Nils Balle Christensen har via sin ansættelse i Funktionelle Lidelser varetaget funktionen i forhold til Videnscenter for Kronisk træthedssyndrom (CFS/Me) siden 1. marts 2012, hvor Videnscenter for Kronisk træthedssyndrom (CFS/Me) gik i drift.”

I foråret 2012 overvejede man at tvangsindlægge Karina Hansen, men det blev aflyst.

Karina Hasen tvangsindlægges

Fra maj 2012 til tvangsindlæggelsen den 12.02.2013 havde Niels Balle Christensen fungeret som konsulent for Sundhedsstyrelsen med henblik på tvangsindlæggelsen af Karina Hansen, og Sundhedsstyrelsen havde overvejet mulige måder at tvangsindlægge Karina Hansen på. Fra d. 12.02.13 overtager psykiater Nils Balle ansvaret for Karina Hansen.
Det er dog stadig uklart med hvilken begrundelse, man udførte tvangsindlæggelsen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et langt fortroligt dokument om mulighederne, men kommer ikke selv frem til den lov Karina Hansen kunne tvangsindlægges under. Dokumentet kan se under filer i gruppen Karina-sagen på FaceBook.

Patienten, som skulle have været en succes-historie

Det er svært at se Karina Hansens tvangsindlæggelse som andet end: patienten, som skulle have gjort det muligt for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Sundhedsstyrelsen at få en ME-helbredelses-succes-historie, men i stedet fik man en patient med dybe sår på sjælen af al den tvang og medicinering, man udsatte hende for IMOD hendes vilje.

Hvis Karina Hansen er kommet til at lide af en psykiatrisk diagnose, så er den således blevet PÅFØRT hende af den psykiatriske behandling og tvang.

Hjemkomsten

Da det lykkedes Karina Hansen at få kontakt til sine forældre i efteråret 2016, med hjælp af en behjertet fysioterapeut, var hun ikke i tvivl, hun ville gerne hjem igen, og det kom hun heldigvis.

Læge Stig Gerdes træder hjælpende til

Og her kommer læge Stig Gerdes ind i billedet. Ingen læger turde røre ved en så betændt sag, som var sat i scene gennem Sundhedsstyrelsen og endda tilladt af den daværende sundhedsminister, Astrid Krag. Men Stig Gerdes trådte til, og hjalp Karina Hansen med den ønskede langsomme udtrapning af den medicin, som gjorde hende stiv i alle muskler og syg i øvrigt. Mange patienter beretter om kvalme, svimmelhed ol. og må stoppe med den medicin af samme grund.

Karina Hansen er gidsel i en grim sag

Karina Hansen er i god bedring nu, men det interesserer ikke Sundhedsstyrelsen, hvad de endda selv udtaler. Endnu engang er Karina Hansen gidsel i et drama, hun ikke har bedt om, og som hun ikke kan få lov til at komme ud af.

Konklusion
Karina Hansen har fra første færd været offer for en ide om, at psykiaterne kunne kurere hendes fysiske sygdom med psykiatriske behandlinger og blive deres succes-historie. Det mislykkedes. Man skadede et menneske med vedvarende TVANG.

Sundhedsstyrelsen og psykiaterne vil ikke opgive Karina Hansen

Psykiaterne har nu svært ved at opgive Karina Hansen, fordi hun skulle have været deres succes-historie for deres ME-VidensCenter, og hvis hun ikke kan blive den succes-historie, så mener psykiaterne og Sundhedsstyrelsen tilsyneladende, at hun helst skal tilbage til et bosted og medicineres, som værgen også udtalte på Karina Hansens fødselsdag. (Så hun ikke kan berette om sin skæbne?) Der var endda planer om at anbringe Karina Hansen på et nyt center, hvor der bor narkomaner og alkoholikere, og hvor hun kunne blive gemt væk og aktiveret i lang tid og langt væk fra forældrene.

Karina Hansen er gidsel

Nu har Sundhedsstyrelsen taget læge Stig Gerdes autorisation med den begrundelse, at han burde have samarbejdet med værgen og med psykiater Nils Balle. Igen er der ingen, der lytter til, hvad Karina Hansen selv ønsker.

Sagen tenderer til ren ondskab nu

Sundhedsstyrelsen efterlader Karina Hansen i en grim situation uden læge. Ingen læge vil tage hende, fordi Sundhedsstyrelsen er indblandet og kan finde på at tage en læges autorisation, hvis han tager Karina Hansen som patient. IGEN er Karina Hansen offer i denne kafkaske situation.

Ultrakort gennemgang af sagen

Karina Hansen ville ikke indlægges og behandles af psykiaterne, men slap efter 3.8 år hjem af egen vilje
Karina Hansen vil nu ud af sin medicinering
Stig Gerdes ville hjælpe hende, men fratages sin autorisation
Sundhedsstyrelsen og psykiaterne har brug for en ME-succes-historie til deres ME-VidensCenter
Sundhedsstyrelsen og psykiaterne vil nu ikke, at deres tvangs-behandlinger og ulovligheder kommer frem
Karina Hansen og læge Stig Gerdes er gidsler i denne sag.
Karina Hansen efterlades uden læge…

Sundhedsstyrelsen er ikke en styrelse for sundhed
Sundhedsstyrelsen er ikke en styrelse for sundhed, den er et magtapparat, som tilsidesætter retssikkerheden og griber ind imod borgere, som ikke vil det, de vil. Denne sag er en skændsel.

Politikerne må gribe ind, hvis blot lidt tillid til systemet skal genoprettes.

Af skribent Bente Stenfalk – Næstformand i Borgerretsbevægelsen.

P.s. angående aktindsigt

Ved ansøgning om aktindsigt i det såkaldte ME-VidenCenter, så findes der ikke efter 4 år nogen som helst indsamlet viden, som kan deles med interesserede.
Og af aktindsigt kan ses, at psykiater Nils Balle, lederen og ene-ansatte på centret, langt overvejende samarbejder med de engelske psykiatere, som har opfundet ideerne om de såkaldte funktionelle lidelser, (diagnosen som ingen vil have, jævnfør den nye underskriftindsamling imod diagnosen) og som Sundhedsstyrelsen nu forsøger at implementere overalt i det danske sundhedssystem.

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.