Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. “Meget tilfredsstillende”, karakteriserer adm. direktør Martin Baltser resultatet.

Middelfart Sparekasse leverer et halvårsregnskab med et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Det er det næstbedste halvårsresultat i sparekassens historie og en fremgang på 15 procent i forhold til halvårsresultatet 2018. De faldende renter på realkreditlån spiller markant ind, da mange boligejere har udnyttet rentefaldet i første halvår til at lægge deres lån om. Den aktivitet sammenholdt med en fortsat flot tilgang af nye kunder – og deraf øget forretningsomfang – danner grundlaget for det meget tilfredsstillende halvårsresultat.

– Vi siger, at en god forretning skal være til fordel for både kunden og sparekassen, og det er tilfældet med de mange låneomlægninger i år. Man kan se i regnskabet, at det har været godt for os, men endnu vigtigere, så har kunderne fået boligfinansiering på meget fordelagtige vilkår. Jeg tror ikke, at nogen havde forudset den udvikling, vi har været vidne til i år. Først var der en stor konverteringsbølge, da 1,5 procent-lånet nærmede sig kurs 100. Renten fortsatte med at falde, og vi har nu været vidne til en formentlig endnu større konverteringsbølge, hvor kunder har låst renten i 30 år på bare én procent, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

I sparekassens regnskab kan aktiviteten ses i posten “gebyr- og provisionsindtægter”. Den er steget med 15 procent i forhold til første halvår 2018. Sparekassen havde indtægter for 140,9 mio. kr. på den post i første halvår.

Større udlån, færre renteindtægter

Det lave renteniveau er på mange områder omdrejningspunktet i sparekassens halvårsregnskab. Udlånet er øget med fire procent i forhold til 30. juni 2018. Alligevel er netto renteindtægterne faldet med seks procent.

– Der er konkurrence om udlån, og derfor ser vi, at renteindtægterne falder. Samtidig er vores renteudgifter til Nationalbanken også en del af tallet. Vi betaler en negativ rente på 0,65 procent af langt størstedelen af vores betydelige indestående i Nationalbanken, forklarer Martin Baltser.

På grund af væksten i indtægter fra provisioner og gebyrer, vokser netto rente- og gebyrindtægterne samlet set med seks procent i forhold til første halvår 2018.

– Samtidig kan vi glæde os over, at renteniveauet er en medvirkende faktor til, at vores tab på kunder er meget, meget små. Vi har nedskrivninger for fem millioner kroner ud af et udlån på næsten seks milliarder kroner, siger Martin Baltser.

Indlånet vokser også

Kundernes opsparingslyst er også fortsat i første halvår 2019. Sparekassens indlån inkl. indlån i puljeordninger har nu passeret 11 mia. kr. – en stigning på 13 procent siden 30. juni 2018. Heraf står flere end ni mia. kr. på almindelige indlånskonti, hvor renten typisk er nul procent.

– Det kan være den rigtige løsning, men vi anbefaler altid vores kunder at tage en snak med deres personlige rådgiver for at finde ud af, om en del af indeståendet måske med fordel kan investeres i værdipapirer – med mulighed for et positivt afkast, siger Martin Baltser.

Ny strategi rulles ud

Martin Baltser kan også se tilbage på et halvår, hvor sparekassen tog hul på en ny treårig strategi. Den har fået titlen “Til fælles bedste”.

– Vi er et solidt og velindtjenende pengeinstitut, og det skal vi være til enhver tid. Men vi må ikke gå på kompromis med vores værdier, og strategien lægger en retning, hvor indtjening og socialt ansvar går hånd i hånd. Det betyder, at vi træffer nogle valg, som andre pengeinstitutter måske ikke gør. Eksempelvis har vi et mål om at få flere foreninger som kunde i Sparekassen. Ikke fordi det giver nogen stor indtjening til os her og nu, men at gøre vores til, at det bliver lidt lettere at være forening, er et af de mange bidrag, vi yder til samfundet, siger Martin Baltser.

Opjustering af forventninger til hele årets resultat

Med et stærkt halvårsresultat i ryggen og positive udsigter for andet halvår skruer Middelfart Sparekasse op for forventningerne til årets resultat. Ved årets indgang var forventningen et resultat før skat på koncernniveau i mellem 90 og 110 mio. kr.

– Den store konverteringsaktivitet er fortsat i andet halvår, og hvis salget af Sparinvest til Nykredit bliver gennemført, som vi forventer, så har vi udsigt til en ekstraordinær indtægt på den post. Derfor forventer vi nu et resultat for hele 2019 i niveauet 150-175 mio. kr. før skat på koncernniveau, siger Martin Baltser.

Sparekassens egenkapital er pr. 30. juni 2019 1,3 mia. kr. Heraf udgør garantkapital 600 mio. kr.

https://www.billet.dk/order/tickets/13261438/tyrolerfest-i-fredericia-2019-eksercerhuset-2019-11-02-17-00-00?