Kvinder er mere fraværende fra deres arbejdsplads i forbindelse med pasning af syge børn end deres mandlige kollegaer. Dette billede går igen i alle sektorer. I 2019 passede kvinderne i gennemsnit syge børn 1,5 dage i løbet af året, mens mændene var hjemme med syge børn 0,9 dage. Målt i antal dage var forskellen størst i staten, hvor kvinderne var hjemme med syge børn en halv dag mere end mændene i løbet af 2019.

Med en forskel på 0,2 dage var forskellen mindst i den kommunale sektor, som også er den sektor, hvor både mænd og kvinder har højest fravær i forbindelse med pasning af syge børn. I virksomheder og organisationer (det private) er både mænd og kvinder mindre fraværende pga. syge børn end i de øvrige sektorer. En forklaring på det kan være, at ansatte i det private ikke har mulighed for betalt barns 1. og 2. sygedag i samme grad som i de øvrige sektorer. Opgørelsen omfatter ansatte med et eller flere børn under 18 år.Kilde: Baseret på www.statistikbanken.dk/ligefi9.

Fravær pga. barns sygdom efter sektor og køn. 2019
Fravær pga. barns sygdom efter køn og alder, alle sektorer. 2019
Fravær pga. barns sygdom efter sektor og køn