Over de seneste fem år har PKA’s medlemmer udskudt pensionen med 7 måneder. Undersøgelse viser samtidigt, at 7 ud af 10 yngre kvinder under 45 år vil forlænge arbejdslivet.

I 2011 gik medlemmerne i PKA i gennemsnit på pension, da de var 63 år og 11 måneder. I 2015 gik de på pension, da de var 64 år og 6 måneder. Arbejdslivet er altså forlænget med 7 måneder over de seneste fem år.

Dermed har PKA’s medlemmer allerede reageret på behovet for en stigende pensionsalder fra den aktuelle debat.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, er glad for udviklingen, fordi PKA’s medlemmer bliver ældre og ældre og derfor skal have pensionen til at strække over flere år. Et ny optaget medlem på 25 år kan forvente at blive over 90 år.

”Vi har kommunikeret til vores medlemmer, at én måde at sikre tilstrækkelig pension til et langt liv er at arbejde længere, og derved spare mere op til pension. Så det er positivt, at der på få ord er sket så markant en udvikling i pensionstidspunktet,” siger Britt Brandum.

Unge vil udskyde pensionen
Og tendensen med at udskyde pensionen tyder på vil fortsætte fremover. En ny undersøgelse blandt PKA’s yngre medlemmer under 45 år viser, at de vil forlænge arbejdslivet – især når der er fleksible pensioneringsmuligheder. Blandt yngre kvinder svarer 68 pct., at de enten vil blive flere år på jobbet eller overveje dette, når der er fleksible pensioneringsmuligheder, mens det blandt yngre mænd er 57 pct.

”Jeg tror, vi er vidne til en ny generation af kvinder, der i højere grad end tidligere tager ansvar for egen økonomi og pension. De vil ikke være afhængige af en mand eller offentlige ydelser for at sikre sig en økonomisk tryg alderdom. Derfor vil de arbejde flere år og spare mere op,” siger Britt Brandum.

Anders Drejer, professor ved Aalborg Universitet, er enig i, at en ny generation af kvinder er bevidste om, at de aktivt må tage stilling, hvis de vil have en økonomisk sikker alderdom:

”Kvinder i dag tager generelt mere ansvar for økonomi og pension, end deres mødre gjorde det. Det bliver de også nødt til med en folkepensionsalder, der gradvist vil blive hævet i fremtiden. Og PKA’s medlemmer tager ansvar ved at udskyde pensionen. Det er meget fornuftigt,” siger Anders Drejer.

Fakta: Flere ældre

Tal fra PKA viser, at det lange liv bliver længere og længere. Hvor der i 2011 var 12.700 medlemmer over 70 år, var der fem år senere 18.700 medlemmer over 70 år. Og ikke bare antallet er steget – det samme er levealderen. I 2011 var der 4.500 medlemmer over 80 år – fem år senere var tallet 6.400, 870 over 90 år og hele 24 over 100 år.

Om PKA:

• PKA har 275.000 medlemmer, her 90 pct. Kvinder, og en samlet formue på 235 mia. kr.

• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.