Da Fredericia Byråd igår afholdte byrådsmøde skulle de blandt andet tale om en kvalitetsrapport for det fredericianske skoler. Det gav både positive og negative kommentarer.

På en solrig mandag var byrådet atter samlet igen. Cecilie Roed Schultz (Ø) fremlagde på vegne af Børne- og Skoleudvalget indholdet i den kvalitetsrapport der er udført.

Baggrunden for kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten på skoleområdet udarbejdes hvert andet år og bygger på en lang række data, der er indsamlet fra skolerne og UU i perioden fra 2015-2017. Dataene viser sig både i form af karakterer og andre målbare resultater, og de kommer efter interviews med alt fra elever til lærere og ledelse.

Det er data vedrørende elevernes faglige resultater, elevernes trivsel, overgangen til ungdomsuddannelse, kompetencedækningen i fagene samt andelen af elever som har behov for et særligt specialtilrettelagt skoletilbud for at trives og få et fagligt udbytte.

Fredericia Kommune er i perioden fra 2014 til 2019 en del af Program for Læringsledelse. Dette betyde, at der i højere grad end tidligere bliver arbejdet med skoleudvikling på et datainformeret grundlag.

Gennem Program for Læringsledelse er alle elever, medarbejdere og forældre blevet spurgt om en række ting, som der er forskningsmæssig belæg for har stor betydning for elevernes udbytte af deres skolegang.

Blandede resultater præger rapporten

“Der er både gode og dårlige ting at tage med” startede Cecilie Roed Schultz præsentationen af rapporten for sine byrådskollegaer og de fremmødte i byrådssalen.

“Vi kan se at lærere og pædagogerne er mere sikre i sit job og føler sig bedre kvalificerede. Det er selvfølgelig rart når vi putter mange penge i dem. Vi skal bare være sikre på, at børnene oplever det samme” fortsatte hun.

Noget af det der fremgår i kvalitetsrapporten er, at eleverne ikke er løftet fagligt i det niveau som målsætningen var. Det vakte også bekymring hos Cecilie Roed Schultz, næstformand for Børne- og Skoleudvalget. “Vi har ikke formået at løfte eleverne nok. Det er ærgerligt, for det er en af de områder hvor vi i Fredericia har mange initiativer” sagde hun til byrådskollegaerne.

Der kan være enkelte svingninger mellem distrikterne

Cecilie Roed Schultz manede dog til besindighed, fordi de resultater der fremgår af den samlede kvalitetsrapport dækker over forskellige udsving mellem skoledistrikterne.

“Den her rapport er en samlet masse, der dækker over en række forskellige udsving. Nogle distrikter klarer det godt på det ene område og dårligt på et andet. Det er derfor svært at bruge den overordnede rapport som rettesnor for det enkelte skoledistrikt” lød det fra Cecilie Roed Schultz.

“Men vi har en udfordring der skal løses. Resultaterne er ikke som håbet, men vi kan glæde os ved, at det går fremad. Der er forbedring – også selvom det ikke er helt som målsætningen” sluttede hun.