Et af de mange officielle arrangementer som i årets løb er planlagt for at fejre Den Reformerte Menigheds 300-års Jubilæum i Fredericia er en kunstkonkurrence, som åbnes i Rådhusets forhal af formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen.

Reformert Menighed har i anledning af jubilæet indbudt otte lokale kunstnere til gennem henholdsvis: maleri, keramik, skulptur og fotografi at udtrykke hver deres oplevelse af Den Reformerte Menigheds betydning for Fredericia.

Kunstnerne er: fotograferne Tom Bennedsen og Anne Klysner. Billedkunstnerne Susanne Wiese og Dorthe Christensen. Keramikkerne Jytte Møller og Gurli Hjorth, samt skulptørerne Preben Andersen og Flemming Kastaniegaard. Deltagerne må hver indlevere to kunstværker til konkurrencen. 

De udvalgte dommere, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen, museumsdirektør Pia Wirnfeldt, fotograf Helle S. Andersen samt byens borgere udpeger vinderne, som afsløres i Rådhushallen den 20. september kl. 14.00. 

Konkurrencen er støttet af Kultur- og Idrætsudvalget og er en del af Trekantområdets Festuge, hvis tema for 2019 er ”Flyt dig”, i ordenes bredeste forstand. Med Den Reformerte Kirkes udsagn ”Ecclesia semper reformanda”, forstået som: ”Kirken må kontinuerligt være reformerende og stadig videreudviklende, så den flytter sig til stadighed”. Gennem Menighedens historiske baggrund, som forfulgte kristne, som måtte flygte fra land til land, og deres eksistens i Fredericia gennem 300 år, har man til stadighed måttet erkende, at ”Flyt dig” har været en gennemgående del af livet, udviklingen og tilpasningen til nye tider, love og stemninger.   

Et af vores ønsker i år er derfor at invitere kunstnere til at udtrykke deres oplevelse af:

”Den Reformerte Menigheds betydning for og spor i Fredericia, historisk og nutidigt.”Et andet stort ønske er at indbyde byens borgere til at være meddommere.Derfor bliver det muligt for alle borgere at stemme på kunstværkerne i Rådhusets åbningstid. Hvis man på stemmesedlen skriver sine kontaktoplysninger, deltager man ved afsløringen af vinderne den 20. september kl. 14.00 i lodtrækningen om en række gevinster. Gevinsterne er sponseret af Reformert Menighed, private, CLAY Keramikmuseum, Imerco og Billunds Boghandel.

Kunstudstillingen åbnes fredag den 30. august, kl. 16-21 i Rådhushallen, på Fredericias Kulturnat.

https://www.facebook.com/menyfredericia/