Den Reformerte Menigheds kunstkonkurrence blev fredag eftermiddag, på Kulturnatten, åbnet af formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen. Åbningen blev overværet af de deltagende kunstnere, menighedsmedlemmer og en lang række borgere. 

Reformert Menigheds formand Peter Honoré bød velkommen til de mange fremmødte og gav ordet til Lars Ejby, som i sin åbningstale blandt andet roste de otte deltagende kunstnere for deres mod til at deltage i en konkurrence, og lade deres værker bedømme både af byens borgere og den udpegede jury, som består af museumsdirektør på keramikmuseet CLAY Pia Wirnfeldt, den kendte og prismodtagende fotograf i Fredericia Helle S. Andersen og Lars Ejby selv. Kunstnerne fik desuden megen ros for de kunstneriske resultater, som er af høj standard, samt deres store indlevelse i den bundne konkurrenceopgave at udtrykke: 

“Den Reformerte Menigheds betydning for og spor i Fredericia, historisk og nutidigt”.

Lars Ejby fremhævede desuden Reformert Menigheds mange udadvendte aktiviteter i 300 året for deres ankomst til Fredericia, som meget positive for byen og takkede for måden aktiviteterne blev afviklet på. Kulturudvalgsformanden erklærede derefter udstillingen og konkurrencen for åben ved at fjerne et klæde og derved afsløre stemmeboksen.

Menighedens formand Peter Honoré takkede efterfølgende kunstnerne for at have taget imod opfordringen til at deltage i konkurrencen, og for den umage de tydeligvis havde lagt i udførelsen. Han takkede sluttelig Lars Ejby og de mange fremmødte inden han bød på en forfriskning.

Udstillingen var åben til kl. 21.00, mere end 170 personer besøgte udstillingen og mange benyttede sig af muligheden for at stemme på et kunstværk og derved deltage i lodtrækningen om en række gevinster den 20. september, hvor vinderne afsløres. Udstillingen kan ses, og der kan stemmes, i Rådhusets åbningstid helt frem til torsdag den 19. september kl. 12.00.

https://www.facebook.com/menyfredericia/