Et byråd er valgt af borgerne – og derfor er det borgerne der i sidste ende bestemmer hvem der skal sidde der. Men der er en generel overvægt af offentligt ansatte i byrådene rundt om i landet, Fredericia er ingen undtagelse. En af de to i Fredericia er Christian Jørgensen (V), der gerne vil have opfordre flere privatansatte til at stille op.

– Det må ikke lyde som om, at jeg ikke synes en offentlig ansat kan gøre det rigtig godt. For det kan de – og det har mine gode kollegaer vist. Men jeg synes et bredt byråd med mange forskellige typer kunne være godt, byrådet skulle jo gerne afspejle byen, lyder det fra Christian Jørgensen, der gerne vil være med til at afmystificere kombinationen at politik og et arbejde i det private erhvervsliv.

Borgerne kan godt skille arbejde fra politik

En af de største udfordringer når man taler med privatansatte omkring politik er, at politik ikke er noget man giver til kende på sin arbejdsplads, hverken overfor kollegaer eller kunder. Men det skal man ikke være bange for, fortæller Christian Jørgensen. Selv synes han, at det går godt med at skille tingene ad – både for ham selv, kollegaer og kunder.

– Jeg tror, at nogen holder sig væk fordi man er bange for at blive stemplet med et parti og med en politisk overbevisning. Alle har sine holdninger til forskellige partier, men jeg har ikke oplevet, at det har betydet noget for mig i den tid jeg har kombineret politik med et arbejde i det private erhvervsliv, fortæller Christian Jørgensen og fortsætter:

– Vi vælger jo ikke venner og bekendtskaber ud fra vores politiske overbevisninger. Men når man er i sit private erhverv, så er fokus overhovedet ikke på det. Jeg har aldrig oplevet det som værende et problem, uanset hvem min arbejdsgiver har været. Så mit råd til privatansatte med en politisk interesse skal være, at det skal ikke være det hensyn der holder dem tilbage.

Tålmodigheden kan blive sat på en prøve

Der kan være langt fra tanke til handling i det politiske system. Der er mange processer, jura og andet der skal tages højde for. Det har været en god test af tålmodigheden, fortæller Christian Jørgensen.

– Når man er i det private erhvervsliv er man vant til at trække af på beslutninger og at tingene nogle gange skal ske hurtigt og under tidspres. Der kan man godt opleve – og alt respekt for jura og processer, en stor tålmodighed. Jeg tror det kan gøre, at en række private ansatte og selvstændige siger farvel og tak efter en periode. For tålmodigheden kan godt blive udfordret, siger Christian Jørgensen.

Det kræver tid – men det kan lade sig gøre

En undersøgelse viser, at man som byrådsmedlem i gennemsnit bruger 18 timer om ugen på politisk arbejde. Christian Jørgensen vil ikke male et skønmaleri med lette arbejdsbyrder, for det kræver tid og arbejde at være folkevalgt.

– Det kræver tid og det kræver en fleksibel arbejdsgiver og en fleksibel familie. For mit vedkommende kan jeg sige, at det her er båret af en passion, derfor er det lettere at få tiden til det. Jeg stoppede som fodboldtræner da jeg gik ind i politik, for så fik jeg mere tid der. På arbejdsfronten har jeg en aftale om, at jeg er på fuld tid – og at de timer jeg bruger på politik, dem kan jeg ligge på et andet tidspunkt på min arbejdsplads, forklarer Christian Jørgensen og fortsætter:

– Mange af de politiske møder er sen eftermiddag og aften, så der er ikke det store problem op mod en almindelig arbejdstid. Men det er klart, at man skal holde til det her med, at når man går ud fra sit arbejde 16:30, så er der udvalgsmøde kl. 17. Så når man er derhjemme om aftenen og familien ser Den Store Bagedyst, så kan det godt være at jeg sidder med iPad’en og læser op på dagsordener og laver politik. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre.

– Men forudsætningerne er en dyb personlig interesse og passion for at påvirke tingene i en god retning. Det kræver en fleksibel arbejdsgiver – og det er lidt lettere på lidt større arbejdspladser – og selvfølgelig en familiestruktur der gør det muligt at have et hverdagsliv der hænger sammen. Der tror jeg vi alle sammen i varierende grad bliver udfordret på familiedelen en gang i mellem, supplerer Cristian Jørgensen.

Det kan give kasketforvirring

Christian Jørgensen er bekymret for, at den store andel af ansatte på rådhuset ved siden af deres politiske hverv kan give utilsigtede udfordringer.

– For det første skal der lyde alt respekt til mine politiske kollegaer der er offentligt ansatte eller små erhvervsdrivende – og pensionisterne, selvfølgelig. Men jeg tror enhver kan se, at det er en skæv konstruktion hvis en stor del af et byråds medlemmer har deres daglige gang på rådhuset som ansatte, samtidig med at de er lokalpolitikere med tunge poster. I nogle sammenhænge er de chefer for cheferne og i dagligdagen er de underordnede, siger Christian Jørgensen og fortsætter:

– Selvfølgelig skal de også have lov at være aktive, men jeg synes det er skævt når de er så overrepræsenteret. For det kan antyde sammenspisthed og kasketforvirring. Jeg er tilhænger af en bred repræsentation på tværs af politiske holdninger, alder, etnicitet og jobstatus. Jeg glæder mig da til, at vi får en større spredning, som det ser ud til.