Kolding Stadsarkiv marker på tirsdag d. 23. maj afslutningen på to års udviklingsarbejde med en national konference under overskriften: Kulturarv i den åbne skole. Her samles omkring 50 engagerede kulturformidlere, skolefolk, forskere og embedsmænd for at sætte fokus på tværfaglighed og aktualitet i den åbne skole.

Konferencen åbnes af næstformand i Kolding kulturudvalg; Merete Due Paarup og hovedtaler er Andreas Rasch-Christesen fra VIA University College, der er en af landets førende eksperter i folkeskolen. Ligesom der også er oplæg fra Arbejdermuseet i København og Forsorgsmuseet i Svendborg, der begge har udviklet spændende og anderledes projekter til skoletjenesten. På programmet er også en række talere fra forskellige skoler i Kolding kommune, der alle har gjort sig nogle tanker om samarbejdet i den åbne skole, når det gælder den lokale kulturarv.

Kolding Stadsarkiv har for alvor bragt arkivvæsenet ind i skoleverdenen, og uddannelsestjenesten på arkivet er et nationalt fyrtårn, når det handler om at formidle en moderne og aktuel historieundervisning til danske skolebørn på en nytænkende måde, der sætter spor hos såvel elever, som lærere. Nogle af disse erfaringer formidles også på konferencen, ligesom arkivet tilbyder et inspirationskatalog til alle deltagere.

”Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at samle en bred gruppe af både kultur- og skolefolk til konferencen – det er en god mulighed for at skabe grundlaget for en nuanceret dialog og en gensidig forståelse for de muligheder og udfordringer, der ligger i den åbne skole”, fortæller stadsarkivar Lene Wul i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Arkivet oplever således en stærkt stigende efterspørgsel fra skolerne, der for alvor har fået øjnene op for det store læringspotentiale, der ligger i arkivets samlinger. Den rivende udvikling som uddannelsestjenesten for tiden gennemgår er i høj grad medvirkende til at øge og understøtte historiebrugen blandt børn og unge i Kolding Kommune.

Konferencen er støttet af Historielab og Kolding Kommune.

FAKTA: 

Kolding Stadsarkiv har gennemført to års udviklingsarbejde, finansieret af eksterne midler.

Byrådet har bevilget 1 års drift af uddannelsestjenesten i 2017, og alene i årets første 5 måneder har mere end 700 elever været igennem et af arkivets undervisningstilbud. A.P. Møller Fonden har bevilget 1.5 mio. kr. til Kolding Stadsarkiv til efteruddannelse af lærere i Kolding Kommune.