Forside Kultur Kultur som sundhedsbooster

Kultur som sundhedsbooster

DEL

Nyt samarbejde melllem Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling, CLAY og TrygFonden giver sårbare borgere muligheder for at tanke energi, glæde og overskud igennem kulturelle oplevelser.

Hvad ville du sige til helt gratis at komme på museum, i teatret eller måske besøge en kunstner? Det lyder måske for godt til at være sandt, men ikke desto mindre bliver det virkeligheden for den gruppe borgere i Middelfart Kommune, som i det kommende år deltager i projekt Kultur som Sundhedsbooster. Et projekt, der er målrettet mennesker med f.eks. stress, angst eller depression.

Ideen er udsprunget på CLAY, der kontaktede Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling, som straks kunne se mulighederne i projektet og grundtanken om, at oplevelser i fællesskab med andre højner alle menneskers livskvalitet.

– Vores mål er at skabe et frirum, hvor deltagerne ikke skal fokusere på sig selv og egen situation, men derimod bare opleve, nyde og tanke op, fortæller initiativtager Henny Husum, der er kommunikationsansvarlig og kulturformidler på CLAY.

Selve kurset kører to dage om ugen i 10 uger og har to spor. Det ene er 10 kulturelle oplevelser. Det kan være besøg på museer og teatre, hos kunstnere og på biblioteket e.l. Det andet spor laves i samarbejde med Middelfart Billedskole, hvor deltagerne en gang om ugen får lov til selv at udfolde sig kreativt og prøve kræfter med både billedkunst og keramik. Sundhedsafdelingen supplerer det kulturelle indhold på kurserne med en sundhedsfaglig dimension, sådan at der samlet set er tale om et “kultur-sundheds-koncept”.

– Vi er ikke særlig fokuserede på sygdom og målstyring, men man ved fra forskningen, at angst, depression og højt blodtryk bliver reduceret ved kunstnerisk aktivitet. Så målet er selvfølgelig, at folk får det bedre, får mere livskvalitet og forhåbentligt også mere mod og overskud til selv at tage del i mange af de spændende oplevelser, der er i nærområdet, når kurset er forbi, fortæller sundhedspilot Anette Honoré.

Projektet bliver realiseret via midler fra TrygFonden, der støtter sundhedsfremmende tiltag mange steder i landet. Fonden har støttet med 400.000 kr., der går til ansættelse af en sundhedsfaglig projektmedarbejder i kommunen og til et antal timer til en kunstfaglig medarbejder på CLAY, som sammensætter et program fuld af kulturelle oplevelser. Derudover går pengene til entré og honorarer til foredragsholdere og omvisere.
Projektet strækker sig over et år, og vil komme til at omfatte i alt 30 borgere fordelt på tre hold. Det første går i gang til oktober.

Der er lige nu stadigt ledige pladser. Interesserede er velkomne til kontakte sundhedspilot Anette Honoré på anette.honore@middelfart.dk eller på 21341938.

1. hold kører fra 2.oktober -13. december, 2. hold fra 8.januar – 21. marts og 3. hold fra 9.april -13. juni.

DEL