Hvert år kommer knap 2.000 børn på krisecenter med deres mor. Ofte må de forlade barndomshjemmet uden personlige ejendele som tandbørste, bamse eller nattøj. De børn pakkede H.K.H. Kronprinsessen i dag rygsække til sammen med pensionerede LEGO-medarbejdere.

Kronprinsessen begyndte pakkedagen med at takke de mange pensionerede LEGO-medarbejdere for deres store indsats og læste en rørende besked op fra en mor, hvis børn fik en rygsæk, da de kom krisecenter: ”To dage efter vi var kommet, modtog vi de fineste rygsække. Mine børn så det ikke, men tårerne trillede ned af mine kinder af taknemlighed, da de tømte rygsækken i begejstring … Sådan en lille ting betyder bare så meget, når man sidder i den situation, som vi gjorde.”

Siden 2008 har over 19.000 børn på krisecentre modtaget en rygsæk fra Mary Fonden og Ole Kirk’s Fond. Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan mangle, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra en tandbørste og håndklæde til en dagbog og en bamse. Samtidig fungerer den som et pædagogisk redskab for krisecentrenes børnepædagogen, der kan bruge den til at åbne op for den svære samtale med barnet om oplevelserne med vold i hjemmet.

”Det er lige så skadeligt for et barn at se sin mor blive udsat for vold som selv at blive udsat for vold. Med rygsækprojektet var vores ambition at sætte fokus på de mange børn, der vokser op i voldelige hjem. Det var mest af alt et symbol og en anerkendelse af børnene, men projektet har vist sig at kunne meget mere end det. I dag anvender børnepædagogen på krisecentre rygsækken som et vigtigt redskab i barnets helingsproces, og rygsækken rummer et budskab til børnene om, at volden aldrig er deres skyld, og at vold aldrig kan retfærdiggøres. Vi og vores samarbejdspartnere er stolte af rygsækprojektet i al sin enkelthed,” siger H.K.H. Kronprinsessen om Rygsækkeprojektet.

Mere end 50 krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne uddeler rygsækkene. Hvert år pakker tidligere LEGO-medarbejdere de mange rygsække. I år var det i selskab med Kronprinsessen og Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. På krisecentrene har det stor betydning at kunne tilbyde børnene en rygsæk.

”Vi anvender oftest rygsækkene kort efter en familie er kommet til Krisecentret. Det er en rigtig god anledning til det begyndende relationsarbejde imellem børnepædagog og barnet. Det er vores erfaring, at rygsækkene bringer stor glæde hos både barn og mor,” lyder det fra et krisecenter om brugen af Rygsække.

Det skønnes, at 33.000 børn under 15 år i Danmark vokser op i familier med vold. Nyere undersøgelser indikerer, at tallet måske endda er højere. Det kan have store konsekvenser for børnene. En af de senest undersøgelser på området fra SFI viser, at børn, der vokser op i hjem med vold, oftere bliver anbragt udenfor hjemmet, diagnosticeret med PTSD og klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver. Undersøgelsen peger blandt andet på, at ”børn, der oplever vold i familien, er ofre for vold, også selvom de ikke oplever direkte fysisk eller psykisk vold på deres egen krop og sjæl.”*

*”Børn, der oplever vold i familien. Omfang og konsekvenser.” SFI, 2017

Mary Fonden står bag Rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk’s Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.

Fakta om projekt Rygsække til børn på krisecentre

BAGGRUND

Rygsæk projektet blev etableret i 2008, og siden er der hvert år blevet uddelt en rygsæk med ting så som tandbørste og håndklæde, legetøj og bamser til børn, der er kommet på krisecenter i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Mary Fonden står bag Rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk’s Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.

Rygsækkene pakkes hvert år i LEGO Charity i Billund af pensionerede LEGO-medarbejdere.

TAL OM RYGSÆKKE

 • Pt. pakkes og udsendes der årligt 2.300 rygsække.
 • Siden projekts start i 2008 og frem til og med 2016, er der pakket og udsendt over 19.000 rygsække.
 • Der findes i dag syv forskellige rygsække: 0-3 år (unisex), 4-6 år (dreng/pige), 7-9 år
 • (dreng/pige), 10-11 år (unisex) og 12-16 år (unisex).
 • Rygsækkene indeholder (lidt afhængigt af aldersgruppe): tandbørste, hårbørste, håndklæde, drikkedunk, papir og blyant, farver, bamse, dagbog med lås, spillekort, en bog, og tøj samt et bogmærke og et postkort fra Mary Fonden med en hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen.

I Danmark skønnes det, at 33.000 børn årligt oplever vold i familien. Ca. 2.000 børn kommer hvert år med deres mor på kvindekrisecenter.

SFI’s undersøgelse fra december 2010 om Rygsækkeprojektet viser:

 • 83 % af krisecentrene bruger rygsækken og indholdet som udgangspunkt for en samtale om den svære tid.
 • 89 % vurderer, at rygsækken i høj grad eller i meget høj grad er en værdifuld markering af, at vold ikke er acceptabel.
 • 94 % bruger rygsækken til at skabe en tillidsfuld relation til barnet.
 • 68 % bruger rygsækken som udgangspunkt for samtale om, at vold aldrig er acceptabel.
 • 56 % bruger rygsækken som udgangspunkt for samtale om forholdet til familien.
 • 97 % af børnene reagerer med glæde, 61 % med taknemmelighed og 22 % med tryghed, når de får rygsækken.
 • 61 % forbinder rygsækken med tryghed, når de forlader krisecentret igen.
 • 83 % af krisecentrene er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med rygsækkenes indhold.