Klappesagen ved Trelde har fået rigtig mange mennesker på barrikaderne – vi vil IKKE have forurenet slam fra Kolding eller noget andet sted klappet ved Trelde!!

I SF har vi kigget på den rapport, der er udarbejdet for Kolding kommune af rådgivningsfirmaet NIRAS som grundlag for kommunens ansøgning til Miljøstyrelsen om klaptilladelse. Ansøgningen er fra april 2020.

Gennemgangen af rapporten rejser en hel stribe af spørgsmål i forbindelse med miljøvurderingen af spredningen af slammaterialet – især sætter vi spørgsmålstegn ved modelberegningerne af spredningen.

NIRAS anvender forskellige modeller, blandt andet en ved navn MIKE21, men de gør ikke rede for troværdigheden af disse modeller eller de forudsætninger, der ligger til grund for deres beregninger – derfor må man sætte alvorlige spørgsmålstegn ved de konklusioner, de kommer frem til.

NIRAS anvender desuden en ’Specialmodel’, som det ikke har været muligt at finde dokumentation for hverken i rapporten eller via litteratursøgning. Modellen har tilsyneladende ikke været almindeligt brugt – den er formentlig ny på markedet og dermed en teoretisk model og samtidig ikke dokumenteret overhovedet. Endvidere opererer den med nogle forudsætninger, som er sjældent forekommende i virkeligheden og bygger på så høj fortynding af materialet, at målingerne bliver behæftet med betydelig usikkerhed.

Det betyder, at denne rapport ikke opfylder de generelle og grundlæggende krav om modeldokumentation for MIKE 21 modellen og slet ikke for ’specialmodellen’.

Samlet er resultaterne uigennemskuelige, forvirrende og usystematisk præsenteret på grund af anvendelse af flere forskellige modeller, flere strømretninger og flere årstider, hvilket betyder, at de, der skal træffe beslutning på denne baggrund ikke har store chancer for at vide, hvad der er op og ned i denne sag, og vi håber og opfordrer til, at Miljøstyrelsen ikke overser disse forhold i forbindelse med gennemgangen af ansøgningen – vi vil i hvert fald gøre vores til, at de får fokus på det.

SF har bedt vort folketingsmedlem, Karina Lorentzen, om at stille spørgsmål til ministeren med baggrund i de mangler, vi her har opridset. Alt i alt er dette en ommer og sagen må udsættes – politikerne i Kolding kommune skal selvfølgelig ikke træffe beslutning på et misvisende grundlag – og miljøkonsekvenserne skal fremgå tydeligt! SF Fredericia opfordrer Kolding kommune til helt at droppe klapningen og i stedet koncentrere sig om at finde en miljørigtig løsning, der ikke belaster miljøet yderligere.

 Vi vil nemlig IKKE have mere slam ved Trelde Næs, der oven i købet er del af vores naturkanon.

Marianne Lind Thomsen, SF Fredericia           

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Per Jensen
Per Jensen
7 måneder siden

Det er dejligt, at I har bedt Karina Lorentzen om at arbejde imod hendes egen fejl. For faktum er, at hun jo stemte for forslaget, da det blev vedtaget i Kolding Byråd. Så spørgsmålet er, at om SF blev klogere på grund af folkestemningen eller fordi, det er det rigtige at gøre?