Mandag var der byrådsmøde i Fredericia, hvor der var stor debat i salen. Et af punkterne, der kom i fokus, var udpegningen af medlemmer til udvalget til Kulturkasernen. Nye Borgerliges Karsten Byrgesen stillede en lang række spørgsmål, men de øvrige partier fejede kritikken af bordet.

Karsten Byrgesen havde på forhånd opponeret imod indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget. I stedet havde Byrgesen foreslået, at man laver en strategisk retning for Kulturkasernen før, at man nedsætter et udvalg. Ingen af byrådets øvrige partier stemte for forslaget, hvorfor det blev vedtaget, at udvalget kommer til at bestå af:

 • Formand: Turan Savas (Socialdemokratiet)
 • Næstformand: Niels Martin Vind (Venstre)
 • Kirsten Vad Knudsen (Radikale Venstre)

På et møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 28. februar blev det derudover foreslået, at følgende vælges:

 • Louis Lindholm (Venstre)
 • Lars Olesen (SF)
 • Kristian Bendix Drejer (erhvervsdirektør, Business Fredericia)
 • Torben Venndt (formand for kunstcentret ved Christianskirken)
 • Lars Bent Pedersen (rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi)
 • Bernt Dahl (grundlægger af og næstformand i bestyrelsen for Kentaur)

Til punktet stillede Karsten Byrgesen følgende spørgsmål:

 • Hvorfor kom der to ekstra politikere, en fra Venstre og en fra SF ins som nummer fire og fem? Hvor er det forhandlet? Har der været andre partier i spil?
 • Konstitueringsaftalens side otte bestemmer, at der skal være tre politikere i Kulturkaserneudvalget. At hæve antallet uden sammentygge fra de partier, der har underskrevet aftalen, er aftalebryd. Hvorfor det?
 • En bruttoliste med profilerede enkeltpersoner blev fremlagt på – og ikke forud for mødet. Det var eliten og jeg spurgte om hvorfor netop de personer var tænkt ind. Så til formanden for udvalget: Hvorfor og af hvem var de personer bragt i spil?
 • Jeg noterede mig med stor ærgrelse, at almindelige mennesker er fravalgt. Hvor er eksisterende brugere af kasernen? Hvor er den lokale kreds af ildsjæle fra foreningslivet? Teater, kunst, musik mm. Hvor er Fredericia?

Til kritikken fra Karsten Byrgesen svarede Venstres Peder Tind:

Vi skal kigge på, hvilket liv vi ønsker deroppe. Vi kender ikke den endelige station for, hvor det ender.  Det er i virkeligheden det spændende. Når vi giver maksimal frihed til det, så er der fordi vi tror på, at der er gode mennesker, som har ideer til at udvikle stedet. Hvis vi skal lave en retning, som de skal rette sig efter, er det forkert. Den retning skal udvalget selv sætte. Der er udpeget nogle i dag, og udvalget har også mulighed for at supplere med spændende personer ude fra, sagde Tind.

Borgmester Steen Wrist konstaterede, at han ikke mente, der er tale om et bryd på konstitueringen.

– Der står, at øvrige medlemmer udpeges efter indstilling. De mennesker, der er valgt, er folk, som gerne vil det. Jeg vil i øvrigt mene, at Christianskirken er lokal, sagde Wrist, der også slog fast, at der ikke er tale om lønnede poster udover formandsskabet.

Karsten Byrgesen undrede sig over, hvordan flere af de valgte partier er kommet ind. En af dem var SF’s Lars Olesen, der ikke sidder i byrådet. I den forbindelse tog SF’s byrådsmedlem, Connie Maybrith Jørgensen ordet og sagde:

– Man bliver ked af det, når man skubbes noget i skoene. Vi ville gerne være med i Kulturkasernen, da det er et af de mest spændende punkter i Fredericia. Jeg har sagt mange gange, at vi gerne vil være en del af det, forklarede hun.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz sidder ikke i Kultur- og Idrætsudvalget, men hun mente havde læst om sagen inden byrådsmødet.

– Af sagsfremstillingen kan man se, at et flertal i udvalget har besluttet det. At man stemmer imod en sag betyder ikke, at forvaltningen har bestemt det. Det har været demokratisk besluttet. Det vil jeg gerne anerkende. Jeg synes det er ærgerligt, fordi det er populært for tiden ,at man skal skyde på forvaltningen. Der må vi tage ansvar som poltikere. Man kan være enig eller uenig i. Jeg synes, at det er ufint at gøre det til noget andet end det er, forklarede hun.

Kirsten Hassing fra Det Konservative Folkeparti mente, at Nye Borgerliges ændringsforslag skulle være taget i et andet forum.

Den har man haft mulighed for at tage inden med gruppeformændene. Vi har svært ved at se det som et aftalebryd. Vi er noget uforstående overfor ændringsforslaget der er fremsat, og mener, at det burde være taget på en anden måde, sagde hun.

Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, David Gulløv (Socialdemokratiet), knyttede også en kommentar til sagen:

– Vi har haft det oppe at vende i udvalget i forhold til, hvordan man ska gribe det an. Vi har valgt en åben måde, som kasernen skal udvikle sig på. Jeg synes faktisk, at der har været en god debat omkring det, og jeg ser frem til at udvikle kasernen, sagde David Gulløv.