Kristendemokraterne havde i dag, med fredericianerne Marianne Karlsmose og den nye spydspids Isabella Arendt, indkaldt til pressemøde på Solstrålen i Jyllandsgade med fokus på indførelsen af alkoholhandlingsplan. Her leverede de 10 bud på en bedre politik, hvor blandt andet mærkbare straffe til butikker er en del af løsningen.  

Marianne Karlsmose tog ordet klokken 10 og bød velkommen, hvorefter hun gennemgik partiets politik. Valget var i øvrigt faldet på Fredericia, da begge kandidater kommer fra byen, og fordi man ved, at man i byen har brugt mange ressourcer på at hjælpe misbrugere gennem tiden.

“Vi skal indføre en national alkoholhandlingsplan, så Regering og Folketingting sætter klare mål for at nedbringe antallet af alkoholskader og alkoholmisbrugere over en årrække. Danmark er et af de få lande i Europa, hvor der ikke er en alkoholhandlingsplan”, sagde Karlsmose og fortsatte:

“Aldersgrænsen for køb af alkohol skal op på 18 år. Butikker og andre, der ikke overholder reglerne for salg, skal straffes mærkbart. Flere skal i alkoholbehandling via flere og let tilgængelige behandlingstilbud. I dag er der skønsmæssigt 15-17.000 alkoholafhængige i offentlig misbrugsbehandling. Dermed er kun 10-15 procent af borgere med alkoholmisbrug ikke i behandling. Det viser tal fra Blå Kors”.

“Der skal målrettede oplysningskampagner til for at få flere i behandling. Der skal også være private behandlingstilbud, som vi får tydeligegjort som et supplement til de offentlige tilbud. Det skal være misbrugernes behov og ønsker og kvaliteten på behandlingstilbuddet – ikke afsenderen på tilbuddet, som skal være afgørende for, hvilket tilbud, der vælges. Der er for meget kassetænkning, så kommunerne foretrækker egne tilbud selv om borgerne ofte foretrækker et behandlingstilbud, som ikke er en del af kommunen,” fortsatte Karlsmose og kom med flere politiske bud.

Læs også:

“De nære pårørende til en person med alkoholmisbrug skal også have ret til behandling. Dette kan få flere i behandling, men primært afhjælpe de følgevirkninger som partnere og især børn og unge oplever af svigt, vold m.m. i familierne. TUBA for de 14-35-årige har i dag 3000 unge i behandling, men alligevel 800 uge på venteliste i op til et år. Det er ikke i orden, at unge mennesker, der har erkendt at have brug for hjælp, må vente i op til et år. Det skal også være nemmere at komme i døgnbehandling – og det skal ikke samme omfang være bestemt af postnummer, derfor skal der være nationale retningslinjer for, hvornår en borger har ret til et døgnbehandlingsforløb. Rådet for Socialt Udsatte har for nyligt offentliggjort en undersøgelse, der påviser, at kommunernes udgifter til døgnbehandling på stofsmisbrugsområdet er halveret siden 2010. I 2017 kom kun 400 stofmisbrugere i døgnbehandling – det vidner om en afvikling af tilbuddet,” sagde Marianne og kom med to slutløfter:

Se pressemødet her

“Der skal gives et foreningskort på 1000 kr. pr. udsat familie til deltagelse i foreningslivet og der skal være flere fripladsordninger for udsatte på højskoler.”

Læs mere om Marianne Karlsmose her

Pressemødet skiftede sluttelig karakter til vælgermøde, hvor der også var en række meget konkrete spørgsmål fra salen til misbrug, lukning af Fredericia Sygehus og meget andet. 

Her gav de to kandidater sig god tid til at fortælle direkte, hvad de tænkte i forhold til spørgsmålene. Marianne Karlsmose kunne blandt andet fortælle, at hun var direkte i mod lukningen af Fredericia Sygehus, og supersygehuse. Marianne Karlsmose sidder selv i Regionsrådet i Midtjylland, og sidder ifølge hende selv, nu med problemerne som følge af det nye sundhedssystem der. 

Prognoserne for, at Kristendemokraterne rammer Christiansborg er positive i disse dage, hvor de nærmer sig eller er over spærregrænsen på 2 pct. i flere målinger. De havde for kort tid satset benhårdt på et kredsmandat til Kristian Andersen i Vestjylland, men med den fremadstormende fredericianer, Isabella Arendt, er de på vej mod de 2 pct., og det gør hende glad.

“Jeg er meget optimistisk. Det ser godt ud, og jeg tror, at vi kommer ind. Det er fantastisk at føre kampagne og møde massevis af mennesker. Det er den sidste slutspurt nu og vi kæmper hele vejen,” sagde Arendt.

De to politikere blev siddende i Solstrålen og besvarede flere spørgsmål fra salen, hvilket var til stor glæde for de fremmødte denne onsdag.

http://www.sct-knud.dk/