Krisecenter for Mænd i Fredericia markerer sit 25 års jubilæum fredag den 3. septembre klokken 14:00 – 16:30, hvor de holder åbent hus og reception i deres lokaler i Prinsessegade.

Markeringen skulle have fundet afsted sidste år, men grundet covid-19 er den blevet udsat til i år.

Krisecenter for Mænd, beliggende i Fredericia er en nonprofitorganisation og er et af kun to krisecentre i Danmark, der henvender sig til mænd der af forskellige årsager er havnet i en livskrise.

Centret blev oprettet den 1. juni 1995 under beskedne – ja næsten primitive – forhold. I dag holder de til under tidssvarende forhold i lokaler i Prinsessegade i Fredericia. Vi råder i dag over fem værelser, alle udstyret med TV og køleskabe.

Centret ledes af en bestyrelse på fem personer og en centerchef (socialrådgiver). Krisecentret har – udover centerchefen – en ansat, samt to ansatte i fleksjob. 

I 2020 havde centret 18 beboere og ialt 1.334 overnatninger (lavere, end normalt, grundet COVID-19). 

Centret tilbyder, bl.a.:

–       Tag over hovedet for en periode af normalt ikke over tre måneders varighed med mulighed for at have samkvem med beboerens barn/børn.

–       Råd og vejledning (om næsten alt).

–       Hjælp i f.m. kontakt til offentlige myndigheder.

–       Hjælp med ansøgninger om f.eks. kontakthjælp, indskudslån, boligstøtte, tandlæge, psykolog m.v.

–       Bisidder ved møder med f.eks. jobcenter, familieretshuset, lokalpsykiatrien m.v. 

–       Efterværn – hvis der er udfordringer ved at bo i egen bolig.

–       Sociale/netværksskabende aktiviteter – f.eks. udflugter, fællesspisninger m.v.

Centret har ikke et fast økonomisk fundament som grundlag for det arbejde, vi udfører, med støttes økonomisk af Fredericia Kommune! Tillige støttes centret fra socialministerielle. Ligeledes søger og modtager støtte fra diverse fonde.

Flere lokale virksomheder samt loger m.v. støtter Krisecenterets arbejde økonomisk eller med naturalier.