Museumsgården Kringsminde er højt skattet af mange borgere og børn i Fredericia, men den er efterhånden godt slidt. Derfor skal der igangsættes renovation, men sideløbende ønsker Kultur- og Idrætsudvalget, at man også arbejder med visionerne for fremtidens Kringsminde.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2022 afsat kr. 150.000 til udarbejdelse af et projektforarbejde for Kringsminde:

– Kringsminde er et af Fredericia Kommunes fine kulturmiljøer, der bruges af både institutioner, skoler og foreninger. Her trives både lærings- og foreningsmiljøer, og begge dele vil kunne udvikles, så langt flere kan få glæde af de unikke rammer. Gårdens faciliteter lever dog ikke op til moderne krav til køkken- og toiletfaciliteter, ligesom etablering af større møde- og undervisningsrum er nødvendig, skrev forligspartierne i budgetteksten for 2022.

På baggrund af de afholdte møder og de meget grundige analyser de forskellige interessegrupper har udarbejdet, er det tydeligt, at der er stor belastning på den samlede bygningsmasse, – som i dag indeholder flere/mange forskellige funktionen. Flere af disse funktioner synes vanskelige at indrette i de bygningsfredede bygninger, dels, fordi vil kræve ombygninger som vil komme i strid med fredningen, og dels er der en uheldig sammenblanding af f.eks. dyrehold, foderoplag og fødevarefremstilling. Yderligere er der et stort behov for opmagasinering, hvoraf en stor del er fugtfølsomt og dermed kræver de rette forhold hertil.   

Det foreslås derfor som en løsningsmodel, at der som en af de første prioriteringer opføres en ny bygning, som erstatning for den eksisterende ladebygning, placeret vest for det historiske Kringsminde. En ny bygning skal naturligvis indpasses i forhold til de eksisterende bygninger og omgivelserne, og skal foruden de funktioner som findes i den eksisterende lade, også indeholde: offentlige toiletter, gnavesikkert foderoplag, køkkenfunktion, varmecentral og ikke at forglemme, bedre forhold for den lokale biavlerforening, som i dag har meget ringe vilkår for udførelse og formidling af denne form for fødevarefremstilling.  

I forbindelse med placering af en ny bygning, synes det rigtig, at denne placeres ved den eksisterende ladebygning mod vest, sammen med de nuværende parkeringsforhold. På den måde fastholdes et uhindret ”indkig” til det historiske Kringsminde når man ankommer fra øst.  I forbindelse med opførelse af en evt. ny bygning, er det vigtigt at denne ikke bliver for stor og dermed skiller sig uheldigt ud fra de øvrige bygninger. I forslaget er bygningen forsøgt ”komprimeret” mest muligt i volumen.

Pengene skal passe – og visionerne skal hænge sammen

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Peder Tind, er glad for det forarbejde der nu er lavet, men han fortæller samtidig, at man ikke på stående fod kan finde de penge der er brug for til en gennemgribende renovering. Derfor har de anmodet om en faseopdeling og et visionsarbejde.

– Generelt er det et spørgsmål om budgetproces, for vi snakker et tocifret millionbeløb, som vi som udvalg ikke kan bevillige. Men det er klart, at for at det kan være medgørligt i en budgetproces, så har vi bedt om en etapeopdeling, siger Peder Tind og fortsætter:

– Standen er udfordret og der er brug for klare udbedringer og fornyelser, hvis vi skal have Kringsminde i fremtiden. Når vi taler om et visionsoplæg handler det også om, hvordan vi ser Kringsminde de kommende år. Der er ingen i udvalget der ikke har en masse positivt at sige om stedet. Så det at kigge generelt på et visionsoplæg, hvis man vælger at investere millioner, rigtig fornuftigt. For vi skal gøre det bedre og gøre det endnu bedre.

– Så er der den store grå sky, at der skal gøres noget ved det. For der er slitage og standen er ikke 2022. Der er behov for klare renoveringer. Så findes der rigtig mange frivillige foreninger, der på en god måde er involveret derude. Det der også er vigtigt for os er, at vi også inddrager de foreninger, der er derude og inddrager dem i fremtidens Kringsminde, forklarer Peder Tind.

Udvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et visionsoplæg for Kringsminde til drøftelse på udvalgsmødet i juni. Herunder et oplæg på en etapeopdeling af projektet, samt et revideret budget og en finansiering fordelt i overslagsår.

– Nu er vi i gang og sætter et arbejde i gang. Det oplæg der er lavet, hvad betyder det i forhold til de meget stigende priser? Vi skal have et realistisk budget, så man kan gå ud fra de midler, der er sat af. Vi skal ikke gå ind i noget, hvor det er dyrere, når det kommer til stykket, siger Peder Tind.

– Så vi vil en god visionsproces og gode realistiske budgetter. Men ellers er vi bare rigtig glade for, at vi har det sted derude. Vi vil gerne bevare Kringsminde. Vi kan ikke diskutere budgettet, men vi kan gøre det overskueligt og have med ind i en budgetforhandling. For så kan partierne se om, de kan finde pengene, lyder det afslutningsvist fra Peder Tind, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.