Vi bringer her et skriv fra Mikael Holdgaard Nielsen fra Museerne i Fredericia, der omhandler d. 4. juli.

4. juli

Overskriften denne dag er ”Krigsrådet i Vejlby Præstegaard og hærens sammensætning og opstilling”

Krigsrådet i Vejlby Præstegaard:

De fremmødte i Vejlby Præstegaard, kl. 09.00, var generalerne Moltke, Schleppegrell, Rye og De Meza, obersterne Juel, Fibiger, Schlegel og Ræder samt kommandør Garde. Kort efter mødets åbning tilkaldtes også tre stabschefer, således major Wørishøffer og kaptajnerne Neergaard og Beck.

Først diskuterede man fjendens aktuelle stillinger, og herefter om insurgenterne kunne forvente støtte fra de øvrige tyske tropper.

Herefter gik man over til hovedspørgsmålet om angrebets udførelse, hvor det springende punkt var, om man skulle supplere angrebet fra fæstningen med en landgang ved Snoghøj.

De Meza har lyttet til modstanden mod en landgang, og nu proklamerer Schleppegrell også, at han er imod en landgang.

De Meza erklærede sig herefter enig i et samlet udfald med hæren fra fæstningen, og dermed var landgangen forkastet.

Det blev dog besluttet, at der skulle foretages en samtidig landgangdemonstration. Flåden skulle således foretage demonstrationer ved henholdsvis Snoghøj og Trelde Næs, hvilket vil sige, at et kompagni fra 2. Forstærkningsbataillon på transportfartøjer skulle fingere en landgang de to steder for at forvirre fjenden og sprede dennes opmærksomhed mod både nord og syd.

Herefter diskuterede man tidspunktet for udfaldet, som var blevet forsinket, da 4. og 6. Brigade havde fået for sen marchordre og overskibningen tog længere tid end beregnet m.m.

Det blev derfor foreslået at sætte tidspunktet for udfaldet til 5. juli om eftermiddagen. Major Wørishøffer opponerede mod dette, og mente ligeledes, at de sent tilkomne brigader ville være for udmattede efter den lange march til efterfølgende at kaste sig ud i et udfald.

Det blev herefter besluttet, at udfaldet skulle finde sted om natten 6. juli, kl. 01.00. Herefter blev mødet hævet!

Troppefordelingen til udfaldet blev bestemt således:

Avantgarden under generalmajor de Meza:

6. Brigade under oberst Ræder

1. Lettebataillon

2. Lettebataillon

2. Jægerkorps

3. Forstærkningsbataillon

1. Forstærkningsjægerkorps 

Batteriet Wegener

½ Espingol Batteri

½ deling Ingeniørtropper

(Alarmplads mellem Dronningensgade og volden fra Norges- til Sjællands Bastion)

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer