Dansk Byggeri har længe peget på det uacceptable misforhold, at virksomheder drevet i selskabsform siden 2009 ikke kunne få dækket sagsomkostningerne, selv hvis man vandt en retssag mod SKAT. Fra årsskiftet er denne diskrimination afskaffet.

– Mellem 2009 og 2016 kunne fx små håndværksvirksomheder ikke få sagsomkostningerne dækket, selvom de vandt en retssag mod SKAT. Dermed var der en særskat på retssikkerhed og en diskrimination mellem personligt ejede virksomheder og virksomheder drevet i selskabsform, siger cheføkonom Bo Sandberg i en pressemeddelelse fra Danske Byggeri.

Men som en konsekvens af Retssikkerhedspakke II fra 2016 er der fra årsskiftet rettet op på denne diskrimination.

– Det er glædeligt, at den sunde fornuft nu har sejret, og syv års retssikkerhedsmæssigt mørke inden for omkostningsgodtgørelse er nu endelig ophørt, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Den manglende omkostningsgodtgørelse har ifølge Dansk Byggeri formentlig afholdt små og mellemstore virksomheder fra at føre principielle skattesager, hvilket må siges at være et dyrebart tab af retssikkerhed, som skal måles op mod ganske få millioner kroner i sparet provenu for staten.

– Sidste års retssikkerhedspakke indeholdt også andre positive tiltag, blandt andet et særligt skattekontor hos Ombudsmanden, siger Bo Sandberg, men han understreger, at der alligevel fortsat er nok at tage fat på.

– Sagsbehandlingstiderne for skattesager lader meget tilbage at ønske. Der er typisk en voldsom asymmetri mellem statens ubegrænsede økonomiske og juridiske muskelmasse hos Kammeradvokaten set i forhold til de mindre virksomheder. Endelig afprøver SKAT ofte på eget initiativ grænserne i skattelovgivningen og agerer dermed som en grænsesøgende teenager frem for en moden statsmagt, siger Bo Sandberg.