Med reference til artiklen: Korskærparken skal forskønnes: Lys i tunneller og åbning af området

Det er med stor glæde at kunne læse at Helhedsudvalget har afsat 300.000 kroner til at forskønne de tre tunneller til bydelen med belysning og maling i løbet af 2020 i og omkring Korskærparken. Formålet er, at tunnellerne fremover skal være mere indbydende at træde sin gåtur ad – både for beboerne i Korskærparken, når de skal ud i Fredericia – men også for resten af byens indbyggere ind i Korskærparken. Tunnellerne skal dermed bringe bydelene sammen.

”Området har i den grad trængt til et ansigtsløft, så jeg ønsker dette initiativ hjertelig velkommen. Derudover jeg vil gerne rose og anerkende Helhedsudvalget for at være opmærksom på området og taget handling omkring forskønnelsen af de tre tunneller. Samtidigt er jeg glad for at Helhedsudvalget har ladet sig inspirere af mit læserbrev bragt på Fredericia Avisen d. 30. April 2020”

Desuden mener jeg at Kommunen bør opsætte videoovervågning i tunnellerne. Det vil give en præventiv effekt imod graffiti, skabe mere tryghed for borgerne og hos de skolebørn og forældre som anvender tunnellerne til og fra skole hver eneste dag.

Det var den første og synlige del af udfordringerne i Korskærparken. Lad os kalde det toppen af isbjerget. Men hvad med resten, den største og nederste del af isbjerget?

Jeg tror der er mange fredericianere som er meget spændt og nysgerrig på hvad Helhedsudvalget har tænkt sig at gøre for at få genskabt tryghed med de massive sociale og retssikkerhedsmæssige problemer som finder sted i Korskærparken?

Jeg er overbevist om der er søsat mange fine initiativer såsom bankospil og servering af mad i cafeen og fælles tur på rulleskøjter. Men hjælper disse initiativer på at få skabt trygheden tilbage hos den enkelte borger? Og gør det området mere attraktivt for Hr og Fru Hansen at besøge en lørdag formiddag?

Det kunne være interessant at vide hvilke målbare forskelle de igangværende initiativer i virkeligheden har gjort?

Jeg er meget skeptisk på dette område, men jeg vil glæde mig utrolig meget til at høre hvad Helhedsudvalget reelle plan for området er.

Leave a Reply