Er man psykisk syg og afhængig af stoffer eller alkohol kan det nogle gange være svært at få behandlet sit misbrug og psykiske sygdom samtidig.
For kommunerne behandler misbrugsproblemer, mens den regionale psykiatri tager sig af psykisk sygdom. Og har man en såkaldt dobbeltdiagnose, risikerer man at blive afvist i begge lejre med henvisning til en af delene.
Men nu skal et styrket samarbejde mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark føre til, at indsatsen overfor psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug forbedres.

Regionen og kommunerne har indgået en samarbejdsaftale, der skal medvirke til, at parterne får en tydelig arbejdsdeling til gavn for den psykisk syge misbruger og vedkommendes pårørende.

– Det glæder mig meget, at vi har fået en aftale, som lægger op til, at der lokalt skal ske en koordineret indsats, hvor medarbejderne i kommunen og i regionen spiller ind med hver deres faglighed til gavn for borgeren, siger Thies Mathiasen (DF), formand for Region Syddanmarks Psykiatri og socialudvalg.

Borgeren skal med på råd
Konkret betyder samarbejdsaftalen blandt andet, at kommuner og regionen skal sørge for, at der sker en vedvarende parallel indsats overfor borgere med psykisk sygdom og misbrug.

Samtidig lægges der vægt på, at den enkelte borger med dobbeltdiagnose og vedkommendes netværk skal inddrages i behandlingsforløbet, og at den fælles indsats skal ske med afsæt i den enkeltes ønsker, behov og ressourcer.
Samarbejdsaftalen bygger videre på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner, der blandt andet skal sikre overensstemmelse mellem kommunale og regionale behandlingsplaner. Aftalen skal være implementeret 1. april 2015.