Hvis en borger med en beholdning af unoterede aktier eller anparter skal flytte til eller fra Danmark, skal beholdningens værdi opgøres, så der kan blive betalt den korrekte skat. 

En ny opgørelse viser, at Skattestyrelsen fra 2018 til 2020 har reguleret de oplyste værdiansættelser med 1,5 mia. kr. Det svarer til en potentiel ekstra skattebetaling på godt 360 mio. kr. 

– Vores opgave består grundlæggende i at sikre, at alle betaler den skat, de skal. Det gælder uanset hvilket hjørne af skattelovgivningen, der er tale om. Når det kommer til unoterede aktier eller anparter, kan der ligge skattemæssige motiver bag at værdiansætte for højt eller for lavt. Det er vi opmærksomme på, og det er naturligvis noget, vi er nødt til at forholde os til, siger Morten Bødskov. 

Reguleringer i mere end halvdelen af sagerne
Siden 2018 har Skattestyrelsen gennemgået 95 sager og foretaget reguleringer i 57 pct. af dem. Det giver en gennemsnitlig regulering på 28 mio. kroner i hver enkelt sag. Kontrollen sker bl.a. i situationer, hvor der ikke foreligger en såkaldt konstaterbar handelsværdi. Når der er usikkerhed om værdien, er det nødvendigt, at Skattestyrelsen kontrollerer den værdiansættelse, som borgeren har angivet. 

– Når vi ændrer værdiansættelserne med 1,5 mia. kr., lyder det af rigtig meget, men det er vigtigt at holde sig for øje, at det jo ikke er penge, der på nuværende tidspunkt mangler i statskassen. Der er alene tale om, at man fra Skattestyrelsens side har vurderet, at der er angivet en for lav eller for høj værdi af unoterede aktier eller anparter, og at der så er risiko for, at den efterfølgende skattebetaling også bliver for lav. Derfor foretager vi en regulering, som vi er i dialog med borgerne om, siger skatteminister Morten Bødskov.