Hvem kontakter man, hvis der står vand på vejen til fare for trafikken, hvis der ligger et dødt rådyr på kørebanen, eller hvis der er væltet et træ ud over vejen? Som noget nyt skal du fremover kontakte Falck på 70 10 20 30 udenfor kommunens åbningstid med akutte indberetninger inden for Vej og Parks område.

”Hidtil har man uden for normal åbningstid skullet ringe til kommunens vagtcentral med akutte sager, men vagtcentralen er nu en del af Trekantområdets Brandvæsen. I stedet skal man kontakte Falck, som Kolding Kommune har en aftale med,” forklarer Mette Pipper Bertelsen, afdelingsleder i Vej og Park.

Det er kun, når det drejer sig om sager af akut karakter, at man skal ringe til Falck.

”Hvis der er tale om et væltet træ, der spærrer en offentlig vej, så er det en akut sag. Her gælder det om snarest at få træet fjernet, så trafikanterne igen kan bruge vejen. Men hvis man på sin aftentur opdager, at der flyder med affald i Stejlbjerganlægget, så er det ikke en akut sag. Her anmoder vi om, at man enten kontakter Vej og Park næste dag eller giver os et praj via mobil eller kolding.dk. Det er alt for dyrt at løse ikke-akutte opgaver uden for normal arbejdstid,” påpeger Mette Pipper Bertelsen.

Kommunens normale telefonåbningstid er mandag-onsdag kl. 8.00-15.15, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-14.15. I disse tidsrum bedes du indberette akutte sager til Vej og Park på 79 79 14 00. Du kan selvfølgelig også ringe på kommunens hovednummer 4×79.

Ikke-akutte sager må du meget gerne indberette via funktionen Giv et praj. Du kan downloade Giv et praj til din smartphone, så du på stedet kan indberette huller i vejen, hærværk på kommunale bænke, e.lgn. Alternativt kan du lave en indberetning via kommunens hjemmeside. Fordelen ved Giv et praj er, at beskeden sendes direkte til de medarbejdere, som har ansvaret for det pågældende område. De kan helt præcist se, hvor problemet er, og prioritere opgaven.