Vejle Kommunes skoler har de forgange 14 dage haft besøg af fire konsulenter fra Ontario. Ontario i Canada er den delstat, der har været primær inspirationskilde til den reform af folkeskolen der så dagens lys for 2 år siden. Nu har man i Vejle Kommunes skolevæsen inviteret fire konsulenter til Vejle, for at de kan inspirere skolevæsenet til yderligere udvikling.

Besøg med særligt skolevalgt fokus

På skolerne har konsulenterne mødt ledelserne og medarbejdere, og set hvordan man arbejder med skoleudvikling i Vejle. Det oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

”Det har været interessant at få besøg fra canadierne, og høre dem fortælle, hvad de tænker om vores skole”, fortæller Anne Gulbech, der er skoleleder på Vejle Midtby Skole.

Skolerne har forud for mødet med canadierne valgt et fokusområde for besøget. Altså et område, som man ønsker canadierne særligt skulle se på, og inspirere dem indenfor ift. det videre arbejde.

På Vejle Midtby Skole valgte man fokusområdet Læringsmål og succeskriterier, og for Anne Gulbech var det særdeles givtigt, at få input og sparring til udvikling af dette fokusområde, særligt ift. involvering af eleverne i arbejdet.

”Vi har et engageret og dygtigt personale hos os – det ser vi hver dag – men selvfølgelig var det også en dejlig oplevelse, at høre vores canadiske samarbejdspartner, Bob, sige det. Det Bob særligt hæftede sig ved var personalets styrker i klasserumsledelse og i arbejdet med tydelige læringsmål. Og så var det bare en fornøjelse at høre eleverne i 2. klasse tale engelsk med Bob”, fortsætter hun.

Forældresamarbejde og engagement

Selvom fokus altså lå på arbejdet med læringsmål og succeskriterier, gav mødet med konsulenten også andre gevinster.

”Bob havde en række gode idéer til, hvordan vi her på Vejle Midtby Skole skaber øget forældreinddragelse, og i det hele taget skaber et øget forældreengagement i skolen. Forældrene er jo vores allervigtigste samarbejdspartnere – det er deres dejlige børn, vi låner i mange timer hver dag, og netop sammen med forældrene arbejder vi hele tiden med at gøre Vejle Midtby Skole til et dejligt sted at være og lære,” slutter Anne Gulbech.

 

Tilfredshed hos ledelsen i Uddannelse & Læring

”For os har det været guld værd, at få nye friske og anderledes øjne på vores praksis”, fortæller Anette Jensen, Chef for Uddannelse & Læring. ”Og det er jo ikke fordi vi skal til at lave en masse nyt. Vi skal lade os inspirere af den canadiske tilgang. Og i første omgang venter nu arbejdet med at analysere på hele forløbet, og på at udtrække en fælles læring for hele skolevæsenet, baseret på besøget fra Ontario” slutter Anette Jensen.

Besøget fra Ontario har i denne omgang primært været målrettet de lokale ledelser. I uge 11 og 12 er det medarbejderne i skolevæsenet, der får glæde af at stifte nærmere bekendtskab med den måde, man I Ontario arbejder med skoleudvikling. Det sker, når 10 lærere fra Ontario kommer til Vejle, for at inspirere samtlige ansatte i skolevæsenet på en række workshops og oplæg.

Fakta:

 

  • Alle skoler har haft besøg af de canadiske konsulenter
  • Forud for besøget har skolerne valgt et af fire fokusområder for besøget:
  • Læringsmål og succeskriterier
  • Differentieret læring og ledelse (Differentiation of instruction)
  • Støttende og nysgerrig feedback (Descriptive feedback)
  • Vurdering for og af læring.

 

  • I uge 11 og 12 gæster 10 lærere fra Ontario Vejle. Her skal de inspirere samtlige ansatte i skolevæsenet.