Gældende kommuneplanrammer giver mulighed for en anvendelse som centerområde med blandede byfunktioner, boliger, erhverv (herunder detailhandel) og liberale erhverv, offentlig og privat service, herunder hoteller, restauranter og cafeer, kultur mv.
 

Ny bebyggelse skal opføres som overvejende sluttet randbebyggelse og kan for det pågældende område opføres i op til 4,5 etager. Husdybde må være maks. 12 m. Der kan tillades opført side og baghuse, såfremt der kan etableres tilstrækkelige opholds- og parkeringsarealer. Ny bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses/spiller sammen med den eksisterende bebyggelse. I forbindelse med godkendelse af facader i henhold til lokalplan 164 vil der kunne blive stillet særlige krav til materialevalg og udførelse.

Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser undtaget krav til husdybden. Der er på den baggrund udarbejdet kommuneplantillæg, der giver mulighed for en husdybde på op til 14 m i området ved Oldenborggade 25.

Der har været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med opstart af arbejdet med kommuneplantillæg. Der kom i den forbindelse bemærkninger fra tre beboere. De bemærker, at den planlagte bygning er for bred, for høj og ikke passer ind i den eksisterende karré. Ligeledes foreslåes at udkørsel etableres i bygningens stueetage.

“Der har igennem flere år været et ønske om at få udvidet vores hotelkapacitet. Det handler om flere turister til byen, men også vores ønske om at være førende konference- og messeby. Vi har et stærkt MesseC, men vi falder på hotelkapaciteten. Så var der en fransk kæde der ville bygge i Fredericia. Vi gav tilladelse, den blev påklaget – og derfor står vi her nu. For os er det ret vigtigt, at der er et utvetydigt plangrundlag at arbejde med, så vi får det hotel til byen hurtigst muligt”, sagde Steen Wrist Ørts.

“Jeg noterer mig, at vi er i konstruktiv dialog med bygherren om at bygge noget der passer ind. Man kan være bekymret for, at noget skal være så bemærkelsesværdigt, at det tager over. Det synes jeg ikke det skal være. Jeg synes det er væsentligt, at vi har fået det her med, at vi er villige til at lave en form for smagsdommeri. Jeg vil gerne gøre mit til, at vi holder os skarpe på at vi ender der hvor vi gerne vil hen”, lød det fra Karsten Byrgesen.

http://www.enggaard.dk/

Skriv et svar