Afgørelsen fra Statsanklageren i Viborg om at droppe at rejse tiltale i mod den tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho Broe og den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard vækker ikke begejstring hos de konservative i Fredericia Kommune.

– Det er med stor undren, at den konservative byrådsgruppe har modtaget resultatet af Statsadvokatens undersøgelse. Denne skuffelse forstærkes af, at processen som har ført til beslutningen, er både mangelfuld og tvivlsom.

– Det er svært at forstå, at der ikke er fundet tilstrækkelige bevis for, at der har været tale om en for nær relation. Relationen har ved flere lejligheder slet ikke været forsøgt skjult. Derfor har mange oplevet det ved blandt andet KL-møder og mange andre steder. Derfor virker det påfaldende og på grænsen til sløset, at der alene er afhørt 35 vidner i sagen. Når man fratrækker lokale politikere og topembedsfolk er der ikke mange vidner tilbage, siger gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen.

– Også når det kommer til de påståede personalesager, skaber det lave antal vidner igen undren. Det virker påfaldende, at Statsadvokatens svar kommer ud lige før voldgiftssagen mellem kommunen og den tidligere kommunaldirektør. Vi er tidligere blevet oplyst om, at Statsadvokaten tidligst kan kigge på sagen efter 1. juli. Siden kommer det ud, at voldgiftssagen skulle for og afsluttes sidst i juni og vupti, så havde Statsadvokaten alligevel tid til at se på sagen en hel måned tidligere. Gad nok vide, hvor mange andre sager, der er blevet fremrykket, spørger han og udtrykker bekymring:

– For den konservative byrådsgruppe handler dette om retssikkerheden i vores samfund. Det faktum, at vi kan stole på, at sager bliver behandlet grundigt, og at alle er lige for loven. Man fristes også til at betvivle om magtens tredeling er intakt, mener Rachlitz Nielsen, der slutter:

– Alt i alt er den konservative byrådsgruppe fuldstændig klare i mælet om, at denne afgørelse skal påklages, og det vil vi kæmpe for sker.