I Det Konservative Folkeparti i Fredericia stiller man sig meget undrende overfor, at valgdebatten på Fredericia Gymnasium i dag blev afviklet med et fravær af en række af de opstillede partier.

“Vi konservative har ikke modtaget nogen invitation, og det samme gør sig tilsyneladende gældende for andre partier. Det er et demokratisk problem, at Fredericia Gymnasium, som er en offentlig uddannelsesinstitution, tilsyneladende bevidst fravælger en række politiske synspunkter i en debat, som er målrettet eleverne”, siger Kristine Holst og fortsætter:

“Vi er ikke klar over, hvilke overvejelser, der ligger til grund for fravalget af blandt andre Det Konservative Folkeparti, men en valgdebat bør først og fremmest være repræsentativ og dermed demokratisk. Det er gymnasieskolens formål at understøtte åndsfrihed, ligeværd og demokrati og derigennem udvikle elevernes aktive medvirken i det demokratiske samfund.”

“Det Konservative Folkeparti mener, at Fredericia Gymnasium skylder offentligheden en forklaring på, hvorfor man har valgt at tilsidesætte det demokratiske ansvar i dette tilfælde”, slutter Kirstine Holst, som er byrådskandidat og næstformand for Det Konservative Folkeparti i Fredericia.