Kirsten Hassing Nielsen er 44 år gammel og har i de seneste 14 år boet i Fredericia sammen med sin familie. Politik har altid været hendes interesse, men da skandalerne begyndte at rulle blev det for meget. Nu vil hun selv gøre op med en dårlig politisk kultur.

– Det er åbnehed og ordentlighed der driver mig, altså et ønske om et godt og sundt demokrati hvor man som politiker kommer tættere på borgerne, forklarer Kirsten Hassing Nielsen, der stiller op til kommunalvalget som nummer to på den konservative liste. For Kirsten er det særligt den politiske kultur, men også beskæftigelse, innovation og medarbejdernes arbejdsmiljø der fylder.

– For mig er det beskæftigelsesområdet, erhvervslivet og arbejdsmiljøet for medarbejderne. En anden mærkesag er, at der skal være en høj grad af retsfølelse hos borgerne. Der tror jeg på, at vi kan forbedre nogle ting – og der er noget at tage fat på i Fredericia. Det vil jeg kæmpe meget vedholdende for, udover selvfølgelig de individuelle områder. Men der skal være en god politisk kultur og god ledelse, for det driver mange resultater frem, siger Kirsten Hassing Nielsen og fortsætter:

– Jeg vil gerne udvikle det politiske arbejde. Vi skal tilbage til at være tættere på borgerne og tættere på virkeligheden. Det er noget jeg kan forstå på borgerne, at det er et kæmpe stort ønske. Vi er der for borgerne. Det er meget styrende for mig, at vi er politikere for alle borgere i byen. Jeg tror på, at vi kan bruge skandalen konstruktivt som løftestang for at få noget af det tilbage vi har fejlet på i mange år. Der har været for stort fokus på økonomi og magt, fremfor at levere resultater overfor borgerne. Det vil jeg gerne have meget mere af.

Skandalen gav det sidste skub

For Kirsten Hassing Nielsen har politik altid været en del af hendes interesseområde, men motivationen og springet ud i selv at stille op havde brug for en katalysator. Den kom i takt med skandalerne rullede – for ifølge Kirsten er der behov for en ny kultur.

– Jeg har altid været interesseret i samfundet, både qua min uddannelse og det jeg har arbejdet med. Jeg har altid været politisk interesseret, men det er klart, at den her skandale har været en meget motiverende faktor. Den fik mig til at tage det endelige skridt ind i politik, for det kan vi ikke sidde overhørigt, siger Kirsten Hassing Nielsen.

Hvorfor blev det hos Det Konservative Folkeparti?

– Jeg er konservativ i mit DNA. Jeg står for de konservative værdier. Alt omkring retssikkerhed, ordentlighed og at det er stemmer der arbejder, det er mig, lyder det sikkert fra Kirsten Hassing Nielsen.

Når man spørger den konservative 2’er hvad man kan forvente er svaret klart: man kan forvente en reel politiker tæt på borgerne.

– Man kan forvente, at jeg vil levere resultater. Jeg har meget konkrete mål for hvad jeg gerne vil. Jeg er fuldtidspolitiker forstået på den måde, at jeg også er politiker mellem valgene. Jeg er tilgængelig for borgenre. Jeg tror på, at vi altid skal kunne vise borgerne, at vi leverer. Vi indfrier vores ambitioner og mål – og at vi justerer løbende, siger Kirsten Hassing Nielsen og fortsætter:

– Det man kan forvente af mig er, at jeg er til stede mellem valgene og at jeg går meget målrettet efter at få rettet op på flere ting, både på kort og lang sigt. Jeg vil de næste fire år være synlig og ude blandt borgerne, men vi skal levere på vores politiske mål – og at vi sikrer den konservative indflydelse.

Beskæftigelsesindsatsen skal gentænkes

Et af de områder Kirsten Hassing Nielsen gerne vil ændre på er beskæftigelsesområdet. Der er for stort fokus på ting der ikke virker, i stedet mener Kirsten, at der skal mere fokus på borgernes individuelle behov – og at virksomhederne skal inddrages endnu mere end tilfældet er i dag.

– Kort fortalt er der brug for, at vi får mange flere i arbejde. Det tror jeg er realistisk. Vi skal gentænke beskæftigelsesindsatsen i et meget tættere samarbejde med virksomhederne. Vi skal have meget mere dialog med virksomhederne – også i beskæftigelsesindsatsen. Det handler både om at gentænkte indsatsen i forhold til borgerne, men også i forhold til erhvervslivet, siger Kirsten Hassing Nielsen og fortsætter:

– Og så skal vi lue ud i det der ikke virker. Vi skal fjerne bureaukratiet. Medarbejderne skal bruge tiden rigtigt. Det er en meget gennemgående dagsorden, at vores ressourcer bruges på det rigtige. På beskæftigelsesområdet handler det om fokus på den enkelte, men målrettet hvad den enkelte kan bidrage med. Det er uanset om det er fuldtid, fleksjob eller andet. Vi skal være meget bedre til at målrette indsatserne hurtigt, så borgerne ikke er unødigt lang tid i systemet. Fokus skal være på dem der virkelig ikke kan.

Den politiske kultur skal ændres

For Kirsten Hassing Nielsen er der ingen tvivl om, at det der skal tages hånd om først er den politiske kultur. Får man styr på den, kommer det til at give bedre forudsætninger for resten af den politiske agenda.

– Helt overordnet skal vi have gjort op med den politiske kultur der har hersket for længe. Det er hårdt arbejde, men det er der vi starter med at skabe forandringer. Så har vi en masse ting på partiprogrammet, men vi skal have en snak om den politiske kultur og hvordan vi kan ændre den. Det er det der baner vejen at vi kan få et bedre Fredericia, siger Kirsten Hassing Nielsen.