Samtlige partier i Kolding Byråd er enige om at indgå en aftale med Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg om drift af Kolding-hus fra 1.1 2021.  Det lokalhistoriske museum, Museet på Koldinghus, der i dag har til huse på slottet, flytter sine aktiviteter til slottets Stald-gård under navnet Museum Kolding.

Kongernes Samling, der er et selvejende museum, har i dag to afdelinger: Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet. Det tidligere kongeslot Koldinghus i Jylland bliver dermed Kon-gernes Samlings tredje afdeling og vil fremover bidrage markant til, at historien om de danske konger og dronninger og baggrunden for vores nuværende monarki formidles til alle danskere. Museum Kolding vil fortsat være en selvejende institution og et statsanerkendt museum med ansvar for kommunens lokalhistorie, dansk sølv og samarbejde med Statens Kunst-fond om udstilling af smykkesamlingen.  Kolding Kommunes politiske ambition er at samle en række kulturhistoriske aktører i Kol-ding, så det ny Museum Kolding fusionerer med det nuværende formidlingscenter i UNESCO-byen Christiansfeld og det kommende oplevelsescenter på Skamlingsbanken, som åbner i foråret 2021. Visionen er at styrke kommunens i forvejen stærke kultursamar-bejder og sammen med borgerne at udvikle forståelsen og formidlingen af kulturhistorie i et nyt lokalhistorisk kraftcenter.

Jørn Pedersen, Borgmester, Kolding Kommune

Kolding Kommune ønsker dels med etableringen af Koldinghus som en afdeling af Kongernes Samling i Jylland samt dels den visionære udvikling af et nyt lokalhisto-risk kraftcenter i Kolding at styrke sin position som en væsentlig kultur- og design-by. Kongernes Samlings overtagelse af driften af Koldinghus vil både styrke os som national og international kulturattraktion og være med til at brande Kolding Kommu-ne. Lige så vigtigt er kommunens ønske om at udbrede formidlingen af den unikke historie, Kolding Kommune rummer. Visionen for det nye lokalhistoriske kraftcenter er derfor, at vi imødekommer borgernes behov og ønsker til fortællingen om dem selv, deres historie, deres by og kommune på en tidssvarende og relevant måde.

Joy Mogensen, Kulturminister

Museum Kolding og Kongernes Samling fortæller begge en unik historie om alt det, der har favnet os gennem århundreder, og sammen kan de udvikle og styrke formidlingen, så den bliver endnu mere relevant. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme på besøg på de to nye museer ved Koldinghus til foråret. Vi har mere end nogensinde brug for kulturop-levelser, der samler os, selv når vi skal holde afstand. 

Fotograf: Kristian Brasen

Thomas C. Thulstrup, Museumsdirektør for Kongernes Samling

Kongernes Samling er meget begejstret over at skulle overtage driften af Koldinghus og er beæret over den tillid, som både Kolding Kommune og Staten, der ejer slottet, udviser os. Med en afdeling i Kolding fra 1. januar 2021 bliver Kongernes Samling en national kul-turinstitution, som rækker ud til hele Danmarks befolkning, og der kan dermed skabes en øget synlighed omkring den kongelige kulturhistorie i andre dele af landet end i hovedstaden. At det netop er på Koldinghus, vi åbner en afdeling, giver for Kongernes Samling rigtig god mening. Koldinghus er et 750 år gammelt kongeslot og er på den måde tæt forbundet med den kongelige kulturhistorie. Med Koldinghus får Kongernes Samling mulighed for at vise mange af samlingens kulturskatte frem i nye sammenhænge, og vi glæder os til at kunne præsentere en spændende og vedkommende formidling af den kongelige historie og til at fortsætte den gode udvikling, som Koldinghus har været inde i gennem en årrække som vartegn for Kolding og som centralt nationalt monument på linje med Rosenborg Slot og Amalienborg.

Jesper Elkjær, Formand for kulturudvalget i Kolding Kommune

Vi ønsker at styrke formidlingen af kulturarven i kommunen og skabe synergi mellem vores kulturattraktioner i Kolding. Med det nye Museum Kolding vil vi samtænke Chris-tiansfeldcenteret, der formidler lokalhistorien i UNESCO-byen Christiansfeld og den nye formidling af Skamlingsbanken. Vi får mulighed for at fortælle de mange unikke historier, som vores kommune indeholder, samtidig med at vi kan skabe synergi og samar-bejdsmuligheder for kultur- og lokalhistorisk formidling i Kolding Kommune.

Peter Hulweg Christiansen, Bestyrelsesformand for Museet på Kolding-hus (det kommende Museum Kolding), Adm. Direktør for Georg Jensen Damask

Med dannelse af et helt nyt museum i Kolding får vi mulighed for at fokusere på museets ansvarsområder og kerneopgaver på en anden måde end tidligere. Bestyrelsens ønske for museet er, at vi kan skabe et nyt og moderne kulturhistorisk museum, der kan være med til at pege fremad for de lokale, kulturhistor

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer