Siden 2009 har de danske kommuner været underlagt et sanktionssystem, som straffer kommuner og regioner økonomisk, hvis de sprænger budgettet. Uanset behovet for velfærd og investeringer i den enkelte kommune. Det har blandt andet betydet, at kommunernes kassebeholdninger er steget dramatisk. Lige nu er beløbet ved at runde 58 milliarder kroner.

– Lige nu leder kommunerne efter nye måder at skære i budgetforslagene på, for at leve op til budgetlovens rigide krav. Hvis kommunerne samlet ikke finder en lille halv milliard kroner i besparelser inden den 15. oktober risikerer de at blive straffet økonomisk. Og samtidig ligger pengene og bugner i kommunekasserne. Det understreger bare, at det er på tide at gøre op med budgetlovens spændetrøje, siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

Budgetloven betyder, at kommuner og regioner skal overholde den ramme, som er lagt i de årlige økonomiforhandlinger. Hvis kommunerne overskrider den grænse, risikerer de at blive ramt af sanktioner. Siden 2009, hvor sanktionssystemet blev indført – og som senere blev indskrevet i budgetloven – er kommunekassernes værdi steget med 33 milliarder kroner – det svarer til 130 procent.

– Bare for at understrege det absurde i situationen, er det kun et år siden man med reformen af udligningsordningen sendte adskillige milliarder ud i den kommunale økonomi – som de heller ikke må bruge. Ideen var, at de fattige kommuner nu skulle have lov til at bruge flere penge – men det kræver jo at andre bruger færre. Og hvem vil det, understreger Thomas Enghausen.

Hvis stigningen i kassebeholdningerne siden 2014 fortsætter uændret, vil der være 83 milliarder kroner i kommunekasserne i 2030 og 113 milliarder kroner i 2040, som kommunerne ikke kan bruge, viser en fremskrivning af tal fra [Indenrigsministeriet.]

Samtidig anslår Danmarks Statistik, at antallet af over 65-årige vil stige med 215.000 personer, og ikke mindst gruppen af over 80-årige vil stige eksplosivt, så der i 2030 vil være omkring 434.000 mod 272.000 i 2020.

– Vores fælles velfærd er udfordret, så giver det simpelthen ingen mening at forhindre kommunerne i at bruge deres egne penge, mener Thomas Enghausen.

I næste folketingssamling skal budgetloven revideres, og FOA har konkrete bud på ændringer i loven.

– For det første skal grænsen for offentligt underskud hæves fra 0,5 til 1,0 procent. Det kan vi allerede efter EU-reglerne, og det bliver anbefalet af vismændene. Og så skal budgetloven have mere fleksible flerårige budgetrammer, blandt andet så kommunerne kan overføre midler mellem de enkelte budgetår og så skal sanktionerne lempes, mener Thomas Enghausen.