Når Fredericia Kommune skal lave et offentligt byggeri skal det sendes i udbud. Det skal det for at finde det bedste tilbud til den bedste pris. Men en ny rapport viser, at mange kommuner ikke inviterer håndværkere fra nabobyen til at byde.

Udbud er for mange et fy-ord. Der har været et hav af dårlige eksempler på udbud hvor man har valgt det billigste, der så ikke lige kunne holde alligevel. Men ikke desto mindre er der langt flere gode historier – for der er en masse ting der kommer i udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny rapport undersøgt om kommunerne favoriserer lokale håndværkere når de laver udbud. I den rapport fremgår det, at 70% af de adspurgte virksomheder ikke bliver tilbudt at byde ind i andre kommunerne end der de hører til.

Kommunerne indrømmer favorisering

Når det drejer sig om bygge- og anlægsopgaver til en værdi under 300.000 kr. har fire ud af syv kommuner oplyst, at de så vidt muligt kun inviterer lokale håndværkere fra hjemkommunen til at afgive tilbud.

Læs mere efter annoncen…
https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet

For opgaver mellem 300.000 og 3 mio. kr. er der også en tendens til, at kommunerne favoriserer lokale håndværkere, selvom de i højere grad giver håndværkere fra andre kommuner mulighed for at byde på opgaven.

Først for opgaver over 3 mio. kr. synes der at være lige
adgang for henholdsvis håndværkere fra egen kommune og fra
andre kommuner. Det hænger givetvis sammen med kravene i udbudsloven om, at kontrakter over 3 mio. skal sendes i begrænset eller offentligt udbud.

Favorisering gør det dyrere for kommunerne

Favorisering af lokale håndværkere kan først og fremmest begrænse konkurrencen om opgaverne og afskære effektive virksomheder fra at deltage i konkurrencen og vinde opgaven.

Det fører til højere priser på den enkelte opgave samtidig med, at det kan forhindre de mest effektive virksomheder i at vinde markedsandele og vokse, hvilket på længere sigt også kan føre til højere priser og/eller lavere kvalitet på markedet som helhed.

Favorisering handler om lokal vækstskabelse

På Fyn er der i flere kommuner et politisk ønske om at
favorisere lokale håndværkere for bl.a. at bidrage til vækst i
kommunen.

En kommune har oplyst, at politikere foretrækker, at forvaltningen udelukkende inviterer lokale håndværkere til at give tilbud på kommunens opgaver. Der er dog også løbende dialog om, at det kan være en fordel for kommunens virksomheder, hvis de får mulighed for at byde på opgaver i andre kommuner, således at virksomhederne dermed kan vokse sig større.