Antallet af borgere, som med et revalideringsforløb bliver omskolet for at kunne blive på arbejdsmarkedet, styrtdykker i kommunerne. I løbet af de seneste 10 år er antallet af revalidender svundet med 79 procent fra 19.310 i 2010 til kun 4.120 i fjor. Og det er torskedumt, lyder kritikken fra forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

– Revalidering er en af de allermest meningsgivende og effektive beskæftigelsesindsatser, vi har på hylderne. Succesraten er langt højere end ved andre indsatser, og hjælper rigtig mange i langvarig beskæftigelse efterfølgende. Derfor er det helt absurd, at forsvindende få borgere får den mulighed, siger hun.

Revalidering gives typisk til borgere, der ikke længere kan varetage deres sædvanlige arbejde. Det kan skyldes fysiske forhold som sygdom eller skader opstået efter en ulykke. Men også psykiske eller sociale forhold kan ligge bag. Revalideringen skal give borgeren mulighed for at skifte spor og finde andre veje ind til arbejdsmarkedet gennem uddannelse, oplæring, omskoling eller virksomhedspraktik. Og den mulighed hjælper mange borgere tilbage i job, viser data fra jobindsats.dk.

I 2019 var hele 41,5 procent af de borgere, der havde afsluttet et revalideringsforløb, et år efter fortsat i beskæftigelse. Det samme gjaldt kun 27,8 procent af borgere, der havde været på kontanthjælp og 2,9 procent af borgerne på ressourceforløbsydelse.

At antallet af borgere på revalidering alligevel falder brat, frygter Maria Melchiorsen kan skyldes, at kommunerne vil spare penge. For mens en borger i revalidering hver måned får 19.334 kroner i ydelse, skal en kontanthjælpsmodtager kun have 11.698 kroner.

– Det kan godt være, at det her og nu frister at holde så mange borgere som muligt på kontanthjælp eller den lige så lave ydelse, som man får i ressourceforløb. Men det er som at tisse i bukserne i frostvejr. Det må da være i kommunens egen interesse at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet som selvforsørgende, siger Maria Melchiorsen.

Ud over at vise et styrtdyk i antallet af revalidender, afslører tallene, at der blandt kommunerne er stor forskel på, om de tilbyder revalidering eller ikke. Således er ordningen i praksis afskaffet i Egedal Kommune, hvor ikke en eneste borger blev sendt i revalidering sidste år. Imens var der i Sønderborg Kommune 203 borgere i ressourceforløb, svarende til 0,4 procent af arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Flest revalidender, nemlig 370, havde Københavns Kommune. Dog dækker det tal over et voldsomt fald.

I 2010 var antallet af revalidender i kommunen nemlig 2.301, svarende til 0,5 procent af arbejdsstyrken mod kun 0,1 i 2020.

– Kommunerne er de fleste steder på helt gal kurs. Men det betaler sig at investere i mennesker, og borgerne har ret til at få den rette hjælp, fastslår Maria Melchiorsen.

Fakta:
Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

• skal du have begrænsninger i arbejdsevnen

• skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse

• må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Kilde: borger.dk