Kommunerne har brugt milliarder af kroner mindre på velfærd end oprindeligt planlagt. I Syddanmark har Haderslev kommune underforbrugt mest med over 1600 kroner per borger.

Frygten for at komme i konflikt med budgetloven og blive straffet økonomisk får kommunerne til at bruge langt færre penge på vigtig velfærd, end de oprindeligt har regnet med i deres budgetter.

I Region Syddanmark har topscoreren Kolding underforbrugt 156,3 millioner kroner i alt, men målt per borger bliver de slået på stregen af Haderslev, som har underforbrugt med 1695 kroner per borger, mod Koldings 1679 kroner.

”Det er tudetosset, at der bliver lagt en masse penge i kommunekassen, som kunne være gået til velfærd. Penge budgetloven forhindrer bliver brugt på velfærd. Penge der kunne være med til at holde hånden under væksten, der er så vigtig lige nu. Kommunerne fik med økonomiaftalen for 2020 et serviceløft på 1,7 milliarder kroner. Og dem har de jo i hvert fald ikke brugt. Det kan hverken kommuner, regering eller borgerne være tilfredse med,” siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA

Budgetloven betyder, at kommunerne er underlagt et stramt styringssystem, hvor selv en lille budgetoverskridelse udløser en stor straf. Selvom kommunerne oplever et stort udgiftspres pga. en voksende befolkning kombineret med stramme budgetter, bruger kommunerne derfor, af frygt for sanktionerne, mindre på velfærden, end der oprindeligt er lagt ind i budgetterne. De sidste ti år har det betydet at kommunerne har brugt over 25 milliarder kroner mindre, end de havde afsat i deres budgetter.

Rigtig grelt har det været i 2020, hvor serviceudgifterne i kommunerne samlet ligger 2,6 milliarder kroner under det budgetterede beløb. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

”Christiansborg har lovet kommunerne, at de ikke ville blive straffet økonomisk for de øgede omkostninger, de måtte få som følge af corona. At kommunerne alligevel ligger så langt under serviceloftet i deres udgifter er derfor skuffende,” påpeger Thomas Enghausen.

Det beløb, der ikke er blevet brugt i fjor, skal overføres til i år, påpeger han. Og derfor skal servicerammen for 2021 udvides med 2,6 milliarder kroner, da pengene ellers ikke kan bruges, uden kommunerne rammes af budgetlovens sanktioner.

En bebudet revision af budgetloven er på grund af coronakrisen blevet udskudt af flere omgange, og er nu først på dagsordenen ved næste folketingssamling.

Om undersøgelsen. FOA har sammenlignet data fra Danmarks Statistik for de kommunale serviceudgifter i hhv. budget og
regnskab for 2020. Hermed kan vi se om kommunerne bruger flere eller færre penge på velfærden end
planlagt. Budgettet er nedskrevet med 0,4 procent på baggrund af en midtvejsregulering af pris- og
lønfremskrivningerne i 2020. Resultatet fremgår i mio.kr. for kommunen samlet samt i kroner pr. borger.
Dette tal er beregnet på baggrund af folketallet i kommunen på tværs af de fire kvartaler.
Kilde: Danmarks Statistik BUDK32, BUDK100, REGK31, REGK100, FOLK1 samt egne beregninger.
5 1 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer