Hvis vinteren skulle vise sig fra sin værste side, er Kolding Kommunes vinterberedskab klar til at hjælpe borgerne bedst muligt frem ad glatte veje og fortove. Vinterberedskabet er netop blevet testet, og så har 40 medarbejdere fra Driften, både de garvede og nybegynderne, været på kursus i glatførebekæmpelse.

– I år har vi valgt at sende alle de medarbejdere, der arbejder med glatførebekæmpelse på kursus. Ganske vist har rigtig mange af dem årelang erfaring med arbejdet. Men dels vil vi gerne sikre, at alle har et ens grundlag at arbejde ud fra. Og dels får alle den nyeste viden inden for området, pointerer Michael Jæger Andersen, som er ansvarlig for Kolding Kommunes vinterberedskab sammen med tre andre vagthavende i Driften.

GPS-styret spredning af salt

Kurserne er foregået på Test Center Bygholm i Horsens og består både af en teoretisk og en praktisk del. Blandt andet har medarbejderne arbejdet med finindstilling af materialet. Det handler både om at skåne veje, køretøjer og miljø.

– Fx er vi meget opmærksomme på at sprede så lidt salt som muligt, men selvfølgelig nok til at holde vejene isfri. Vi er langt fremme med dette, og bruger en kombination af en 20 % saltlage og salt. Det har vi gjort siden 2008, og det har betydet, at vi har reduceret saltmængden med 40-50 %. På en gennemsnitlig vinter er det en besparelse på omkring 2.500-3.000 tons salt, hvilket er godt for både miljø og økonomi, forklarer Michael Jæger Andersen.

Saltspredningen er GPS-styret, og det betyder, at alle de forskellige udfordringer, der er på den enkelte vej, er kodet ind i systemet. Det kan fx være svingbaner, helleanlæg, buslommer, osv., og det betyder, at saltspredningen foregår helt automatisk. Tidligere har alle A- og B-veje været kodet ind i systemet. For første gang er også C-vejene med i år.

Data fra vejrstationerne

Det er de fire vagthavende fra Driften, der sender saltsprederne og sneplovene på vejene. De holder løbende øje med de data de får ind fra regionens vejrstationer, og så holder de også et vågent øje med de veje, som de erfaringsmæssigt ved, bliver glatte først.