Ledelsen i Kolding Kommune har i forbindelse med overtagelsen besluttet at sammenlægge de eksisterende tilbud, Cortex/Cortex 20 og Center for Senhjerneskade fra den 1. januar 2017. Det betyder, at Senior- og Socialforvaltningen får en ny udførerenhed, hvor alt inden for erhvervede hjerneskader på handicapområdet bliver samlet. Den fortsætter under navnet Center for Senhjerneskade med to 2 afdelinger: Sjællandsvej 3 og Cortex.

Heidi Lindberg Jensenm, der i dag er leder af Center for Senhjerneskade, bliver leder af den nye udførerenhed som i alt får 5 afdelingsledere, hvoraf 3 er eksisterende fra Center for Senhjerneskade og 2 fra Cortex.

Som noget helt nyt har ledelsen valgt at ansætte en hjerneskadekoordinator, det sker som følge af ledelsens strategiske beslutninger om et bedre samarbejde på tværs af forvaltningerne. Hjerneskadekoordinatoren opgave bliver at koordinere på tværs af alle forvaltninger og sikre at borgerne får det rigtige tilbud og den rigtige indsats. Det bliver Eydrit Ragnudóttir Mikkelsen, som i dag er ansat på Center for Senhjerneskade, der overtager stillingen fra den 1. januar 2017.