Fredericia Kommune har lavet et samlet overblik over de store og mellemstore vejarbejder i kommunen, som kan give trafikale udfordringer over sommeren.

Flere borgere og virksomheder har løbende efterspurgt et overblik over vejarbejder, der har betydning for en stor del af trafikanterne i kommunen.  Derfor har Fredericia Kommune udarbejdet et samlet overblikskort, der viser, hvilke veje der kan give trafikale gener hen over sommeren.

”Vi lytter selvfølgelig til det, når borgere og virksomheder efterspørger en bedre kommunikation om vej- og gravearbejde, senest i forbindelse med Spildevands arbejde ved Indre Ringvej. Vi har derfor udarbejdet et samlet overblik over de vejarbejder, som ligger på centrale steder i kommunen og derfor også har betydning for mange trafikanter. Vi forventer ikke, at der kommer flere over sommeren, da der ved større opgaver skal søges om tilladelse i god tid. Det er selvfølgelig med de forbehold, der altid er, hvis der skulle opstå et akut problem, som skal løses her og nu, ” siger koncernchef René Olesen, Teknik & Miljø.

Digital løsning på vej

Forår og sommer er den helt store højsæson for vej- og gravearbejder, da det er den tid på året, hvor vejrforholdene er bedst. Derfor kan der over sommeren komme ansøgninger om tilladelse til mindre arbejder, der kan give mindre trafikale gener. Disse arbejder meldes løbende ud som normalt via kommunens Facebook-side. 

Fredericia Kommune arbejder desuden på en digital løsning, som borgere og virksomheder kan få glæde af.

”Vi arbejder på at få en digital løsning op at stå med et kort, der løbende opdateres med igangværende og kommende arbejder. Det skal inkludere både store og små projekter, så der er ét sted at orientere sig, hvis man vil have overblik over fremkommeligheden i vores kommune. Vi melder det bredt ud, når løsningen er klar, ” siger René Olesen.

Projekter, der kan genere trafikken

Nørrebrogade-kvarteret

Fredericia Spildevand og Energi A/S er i gang med en stor renovering og klimasikring af kloaksystemet i Nørrebrogade-kvarteret. Vejene vil under nedenstående nævnte etaper være spærret for trafik. Cyklister og gående er undtaget.

Etaper:

  • Indre Ringvej fra Holstensvej til Jernbanegade, frem til 7/7
  • Krydset Jernbanegade/ Indre Ringvej, fra 8/7-31/8

Skærbækvej/ Prinsessens Kvarter

Fredericia Kommune er i gang med ombygning af eksisterende T-kryds til 4-benet kryds med signalanlæg. Trafikken vil være opretholdt under hele anlægsperioden, der vil dog være hastighedsnedsættelse og vejindsnævringer. Anlægsperiode: maj – november.

Vestre Ringvej

TVIS er i gang med en renovering af fjernvarmeforsyningen. Der udføres nu afsluttende arbejder i det inderste spor på Vestre Ringvej i retning mod havnen. Midlertidige overkørsler fjernes som det sidste. Trafikken opretholdes, der vil dog være hastighedsnedsættelse og vejindsnævringer.

Resterende anlægsperiode: juli-august.

Afkørsel 59, Fredericia Syd

Vejdirektoratet og Fredericia Kommune er i samarbejde i gang med en større ombygning af rampeanlæg 59, Fredericia Syd. Projektet er inddelt i flere anlægsfaser, der vil påvirke trafikken. Du kan læse mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

De nuværende arbejder, der kan give trafikale gener og forsinkelser er: 

  • Indsnævring af Snoghøj Landevej til 1 spor mellem Strevelinsvej og den nordlige motorvejsrampe, fra juni – september.
  • Inddragelse af højresvingssporet på motorvejsrampen fra Kolding. Anlægsperiode fra juni – oktober.

Fynsgade, Fra Købmagergade til Dalegade

Fredericia Spildevand og Energi A/S er i gang med kloakreparationer. Vejen er spærret for gennemkørsel på strækningen. Cyklende og gående er undtaget. 

Anlægsperiode: Fra uge 27-32 (juli og august).

6. Julivej fra Nørre Port til Nymarksvej

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på 6. julivej fra Nørre Port til Nymarksvej.

Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være spærret for gennemkørsel.

Anlægsperiode: Der asfalteres i august, hvilket forventes at tage et par dage. Der meldes ud på Facebook, når datoen er endelig kendt.

Baldersvej fra Huslodsvej til 6. Julivej

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på Baldersvej fra Huslodsvej til 6. Julivej. 

Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være spærret for gennemkørsel.

Anlægsperiode: Asfalteringen forventes udført i uge 32. 

Nymarksvej fra Treldevej fra til Deleuransvej 

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på Nymarksvej fra Treldevej til Deleuransvej. 

Arbejdet vil blive udført i to tempi. Først skal der laves brønd- og dækselarbejde, hvorefter der skal asfalteres. Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være signalreguleret kørsel. 

Anlægsperiode: Asfalteringen forventes udført i uge 35. 

Vejarbejde i rabat eller vejside, der forventes at give få eller ingen trafikale gener

Strandvejen / Snoghøj Landevej ved Røde Banke

TREFOR EL skal reparere et defekt højspændingskabel. Gravearbejdet foregår i cykelstien, hvorfor cyklister ledes op af Gl. Landevej. Afhængigt af eksisterende ledninger kan der blive behov for spærring af højresvingsbanen fra Strandvejen mod Røde Banke. Hvis det er tilfældet, udføres det som natarbejde. 

Graveperiode: Fra 1/7 – 19/7.

Strandvejen/Snoghøj Landevej, små reparationer

NCC skal lave mindre garantireparationer af asfalten i buslommer og på cykelsti. Da det er mindre reparationer, forventes kun mindre gener af trafikken.

Anlægsperiode: Primo august (uge 31-32).

Egeskovvej, ved Randdal Beton

Fredericia Kommune anlægger nyt fortov på en mindre strækning af Egeskovvej ved Randdal Beton. Arbejdet forventes kun at give mindre trafikale gener. 

Anlægsperiode: juli – august.

Gl. Færgevej

Fredericia Kommune anlægger nyt fortov på Gl Færgevej. Der forventes få gener for trafikken.

Resterende anlægsperiode: juli.

Vejrmosegårds Allé

TREFOR Varme udskifter fjernvarmekabler på hele Vejrmosegårds Allé. 

Generne forventes kun at være lokalt på Vejrmosegårds Allé. Beboerne er orienterede.

Resterende anlægsperiode: Frem til medio september.

Kolding Landevej, Fra Vejrmosegårds Allé til Kraftværksvej

Global Connect A/S skal nedgrave nyt fiberkabel langs Kolding Landevej. Arbejdet foregår primært i rabatten. Der forventes få gener for trafikanter.

Graveperioden: Fra juli – august (til uge 33).

Krogsagervej ved skolen

Fredericia Kommune har lavet et samlet overblik over de store og mellemstore vejarbejder i kommunen, som kan give trafikale udfordringer over sommeren.

Flere borgere og virksomheder har løbende efterspurgt et overblik over vejarbejder, der har betydning for en stor del af trafikanterne i kommunen.  Derfor har Fredericia Kommune udarbejdet et samlet overblikskort, der viser, hvilke veje der kan give trafikale gener hen over sommeren.

”Vi lytter selvfølgelig til det, når borgere og virksomheder efterspørger en bedre kommunikation om vej- og gravearbejde, senest i forbindelse med Spildevands arbejde ved Indre Ringvej. Vi har derfor udarbejdet et samlet overblik over de vejarbejder, som ligger på centrale steder i kommunen og derfor også har betydning for mange trafikanter. Vi forventer ikke, at der kommer flere over sommeren, da der ved større opgaver skal søges om tilladelse i god tid. Det er selvfølgelig med de forbehold, der altid er, hvis der skulle opstå et akut problem, som skal løses her og nu, ” siger koncernchef René Olesen, Teknik & Miljø.

Digital løsning på vej

Forår og sommer er den helt store højsæson for vej- og gravearbejder, da det er den tid på året, hvor vejrforholdene er bedst. Derfor kan der over sommeren komme ansøgninger om tilladelse til mindre arbejder, der kan give mindre trafikale gener. Disse arbejder meldes løbende ud som normalt via kommunens Facebook-side. 

Fredericia Kommune arbejder desuden på en digital løsning, som borgere og virksomheder kan få glæde af.

”Vi arbejder på at få en digital løsning op at stå med et kort, der løbende opdateres med igangværende og kommende arbejder. Det skal inkludere både store og små projekter, så der er ét sted at orientere sig, hvis man vil have overblik over fremkommeligheden i vores kommune. Vi melder det bredt ud, når løsningen er klar, ” siger René Olesen.

Projekter, der kan genere trafikken

Nørrebrogade-kvarteret

Fredericia Spildevand og Energi A/S er i gang med en stor renovering og klimasikring af kloaksystemet i Nørrebrogade-kvarteret. Vejene vil under nedenstående nævnte etaper være spærret for trafik. Cyklister og gående er undtaget.

Etaper:

  • Indre Ringvej fra Holstensvej til Jernbanegade, frem til 7/7
  • Krydset Jernbanegade/ Indre Ringvej, fra 8/7-31/8

Skærbækvej/ Prinsessens Kvarter

Fredericia Kommune er i gang med ombygning af eksisterende T-kryds til 4-benet kryds med signalanlæg. Trafikken vil være opretholdt under hele anlægsperioden, der vil dog være hastighedsnedsættelse og vejindsnævringer. Anlægsperiode: maj – november.

Vestre Ringvej

TVIS er i gang med en renovering af fjernvarmeforsyningen. Der udføres nu afsluttende arbejder i det inderste spor på Vestre Ringvej i retning mod havnen. Midlertidige overkørsler fjernes som det sidste. Trafikken opretholdes, der vil dog være hastighedsnedsættelse og vejindsnævringer.

Resterende anlægsperiode: juli-august.

Afkørsel 59, Fredericia Syd

Vejdirektoratet og Fredericia Kommune er i samarbejde i gang med en større ombygning af rampeanlæg 59, Fredericia Syd. Projektet er inddelt i flere anlægsfaser, der vil påvirke trafikken. Du kan læse mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

De nuværende arbejder, der kan give trafikale gener og forsinkelser er: 

  • Indsnævring af Snoghøj Landevej til 1 spor mellem Strevelinsvej og den nordlige motorvejsrampe, fra juni – september.
  • Inddragelse af højresvingssporet på motorvejsrampen fra Kolding. Anlægsperiode fra juni – oktober.

Fynsgade, Fra Købmagergade til Dalegade

Fredericia Spildevand og Energi A/S er i gang med kloakreparationer. Vejen er spærret for gennemkørsel på strækningen. Cyklende og gående er undtaget. 

Anlægsperiode: Fra uge 27-32 (juli og august).

6. Julivej fra Nørre Port til Nymarksvej

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på 6. julivej fra Nørre Port til Nymarksvej.

Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være spærret for gennemkørsel.

Anlægsperiode: Der asfalteres i august, hvilket forventes at tage et par dage. Der meldes ud på Facebook, når datoen er endelig kendt.

Baldersvej fra Huslodsvej til 6. Julivej

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på Baldersvej fra Huslodsvej til 6. Julivej. 

Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være spærret for gennemkørsel.

Anlægsperiode: Asfalteringen forventes udført i uge 32. 

Nymarksvej fra Treldevej fra til Deleuransvej 

Fredericia Kommune udlægger ny asfalt på Nymarksvej fra Treldevej til Deleuransvej. 

Arbejdet vil blive udført i to tempi. Først skal der laves brønd- og dækselarbejde, hvorefter der skal asfalteres. Der vil under forberedelse til asfalteringen og under asfalteringen være signalreguleret kørsel. 

Anlægsperiode: Asfalteringen forventes udført i uge 35. 

Vejarbejde i rabat eller vejside, der forventes at give få eller ingen trafikale gener

Strandvejen / Snoghøj Landevej ved Røde Banke

TREFOR EL skal reparere et defekt højspændingskabel. Gravearbejdet foregår i cykelstien, hvorfor cyklister ledes op af Gl. Landevej. Afhængigt af eksisterende ledninger kan der blive behov for spærring af højresvingsbanen fra Strandvejen mod Røde Banke. Hvis det er tilfældet, udføres det som natarbejde. 

Graveperiode: Fra 1/7 – 19/7.

Strandvejen/Snoghøj Landevej, små reparationer

NCC skal lave mindre garantireparationer af asfalten i buslommer og på cykelsti. Da det er mindre reparationer, forventes kun mindre gener af trafikken.

Anlægsperiode: Primo august (uge 31-32).

Egeskovvej, ved Randdal Beton

Fredericia Kommune anlægger nyt fortov på en mindre strækning af Egeskovvej ved Randdal Beton. Arbejdet forventes kun at give mindre trafikale gener. 

Anlægsperiode: juli – august.

Gl. Færgevej

Fredericia Kommune anlægger nyt fortov på Gl Færgevej. Der forventes få gener for trafikken.

Resterende anlægsperiode: juli.

Vejrmosegårds Allé

TREFOR Varme udskifter fjernvarmekabler på hele Vejrmosegårds Allé. 

Generne forventes kun at være lokalt på Vejrmosegårds Allé. Beboerne er orienterede.

Resterende anlægsperiode: Frem til medio september.

Kolding Landevej, Fra Vejrmosegårds Allé til Kraftværksvej

Global Connect A/S skal nedgrave nyt fiberkabel langs Kolding Landevej. Arbejdet foregår primært i rabatten. Der forventes få gener for trafikanter.

Graveperioden: Fra juli – august (til uge 33).

Krogsagervej ved skolen

Fredericia Kommune udvider ”Kys og Kør”-afsætningspladsen ved skolen på Krogsagervej. Der forventes få eller ingen gener for trafikken. Anlægsarbejdet udføres i sommerferien i ugerne 28-32.

Fredericia Kommune udvider ”Kys og Kør”-afsætningspladsen ved skolen på Krogsagervej. Der forventes få eller ingen gener for trafikken. Anlægsarbejdet udføres i sommerferien i ugerne 28-32.

https://www.ibc.dk/eud-business/