Borgervejleder Jesper Gottlieb bliver nu fyret af kommunalforvaltningen i Fredericia Kommune. Det erfarer avisen. Sagen mod Gottlieb blev indledt efter at han havde bedt om at blive skrevet ind i styrelsesvedtægten efter kommunalvalget i 2021. Kort tid senere gik kommunaldirektøren til økonomiudvalget og bad om tilladelse til at kunne køre en personalesag mod Gottlieb, der er upopulær blandt nogle af medarbejderne i forvaltningen, men populær blandt borgerne.

Demonstrationerne har ikke hjulpet på situationen, og selvom borgmester Steen Wrist har sagt, at det gjorde indtryk på ham, så vil han nu sammen med kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal afskedige borgervejlederen. Jesper Gottlieb er ikke beskyttet af den nødvendige uafhængighedsklausul, og derfor er han ganske almindelig medarbejder, i modsætning til hvad kommunen har sagt og skrevet i offentligheden i perioden 2017-2021.

Forvaltningen har konsekvent afvist at drøfte sagen i offentligheden med henvisning til at det er en personalesag. Også selvom borgervejlederen har givet tilladelse til at sagen godt må drøftes.

Han er i dag blevet meddelt, at der nu indledes en afskedigelsessag. Det fortæller forhenværende byrådsmedlem Inger Nielsen, der har deltaget som bisidder for Jesper Gottlieb.

Processen mod borgervejlederen startede helt tilbage i 2019, da forvaltningen fremkom med et ønske om at nedlægge stillingen i et budgetudkast. Dengang var der også kraftige demonstrationer, og byrådet valgte endeligt at beholde Jesper Gottlieb. Men denne gang er der ingen opbakning fra byrådet, der først skal genvælges i 2025. Mandag aften afviste byrådet at etablere en rigtig borgerrådgiverstilling i Fredericia med stemmerne 20-1 på et forslag fra Enhedslisten. Også SF stemte imod.

Jesper Gottlieb er uddannet socialrådgiver og jurist. Han har indtil 2021 troet, at han var ansat som borgerrådgiver, da det stod i hans ansættelsesbrev, og dermed var han beskyttet mod forvaltningen ifølge lovens paragraf 65e. Det var på den baggrund at han bad om at få stillingen indskrevet i styrelsesvedtægten, da han opdagede det ikke var sket. Forvaltningen har efterfølgende indsamlet klager mod ham, og man ligger til grund at de er sande, fordi der er mange af dem.