Selvom flere byrådspolitikere har fortalt til AVISEN, at de havde indtryk af, af KL og advokatfirmaet Horten havde sagt god for den interne afdækning, så ser Fredericia Kommunes konstituerede kommunaldirektør anderledes på sagen. Hun konkluderer samtidig, at man har gjort det det man skulle.

Efter ønske om spørgsmål på e-mail fremsendte vi nedenstående til konstitueret kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal:

I formidler i pressen og til politikerne, at Horten og KL har sagt god for den interne afdækning, men KL tager forbehold og beder om det bagvedliggende materiale, samt nævner, at medarbejderne ikke er hørt, hvorfor har I ikke fortalt dette videre til politikerne? 

Hortens rådgivning bygger på håndskrevne noter og meddeles samtidig med beskeden om, at der er “travlt”, er det grundigt nok til at konkludere, at de har sagt god for materialet og fremgangsmåden? 

Det har haft store konsekvenser for virksomheder og medarbejdere, der senere blev fremstillet negativt i pressen. Flere er også blevet afskediget med baggrund i materialet i den interne afdækning, uden at man havde hørt om samarbejdet fra virksomhedernes side. Hvordan skal de forholde sig, når man ser disse fejl? 

Hvorfor blev rapporten offentliggjort, når KL også sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man ønsker dette, når det er en intern afdækning?

Her er svarene, AVISEN fik: 

KL har vurderet et fortroligt udkast til de interne afdækninger som ’retvisende og kan danne grundlag for vurderingerne’. Det skete sideløbende med, at de ansatte, der var nævnt heri, har haft udkastet i høring. Af respekt for den høring, har vi efterfølgende indarbejdet relevante rettelser og præciseringer. Vi har tiltro til den rådgivning vi har fået fra både KL og Horten Advokater i denne sag. Forvaltningen har alene undersøgt kommunens egen ageren i de interne afdækninger, og den seneste revisionsberetning bekræfter desværre, at der er sket fejludbetalinger og mangler dokumentation. Bl.a. at der ikke i alle tilfælde findes tilstrækkelig dokumentation for overvejelser om sammenhængen mellem byrådets/fagudvalgenes beslutninger og afholdte udgifter. Det har aldrig været til hensigt, at udstille nogen i denne proces, hvor Fredericia Kommune alene har undersøgt sin egen praksis, dog har der været prioriteret en høj grad af åbenhed omkring den læring, der er en naturlig følge herfra. Byrådet har besluttet, at de interne afdækninger skulle overdrages til politiets efterforskning sammen med advokatundersøgelsen, derfor blev de ligeledes offentliggjort, da der alligevel ville være aktindsigt heri, skriver Camilla Nowak Kirkedal. 

Som det nævnes i ovenstående svar til brug for artiklen, så har vi netop fået revisionens bemærkninger, hvori det fremgår:

Ved den udvidede revision har vi konstateret, at gennemførelsen af ledelsestilsynet generelt ikke har været dokumenteret i henhold til reglerne i kommunens principper for økonomistyring.

Ved gennemgang af udvalgte driftskonti har vi konstateret forskellige forhold, som vi anbefaler at kommunen er opmærksomme på fremadrettet. Det drejer sig om forkert periodisering, fejludbetaling og manglende dokumentation. Vi har i forbindelse med vores gennemgang observeret, at der ikke i alle tilfælde findes tilstrækkelig dokumentation for overvejelser om sammenhængen mellem byrådets/fagudvalgenes beslutninger og afholdte udgifter.

Baseret på de afsluttede interne afdækninger og vores udvidede revision er det vores vurdering, at de fundne forhold samlet og hver for sig er uvæsentlige for kommunens årsregnskab.

Vi har observeret, at der i den interne afdækning afslutningsvist er givet en række anbefalinger bl.a. i forhold til beslutningsgrundlag, journalisering og skriftlighed, overholdelse af økonomistyringsprincipper mv.

Vi er enige i den interne afdæknings anbefalinger. Vi vil særligt anbefale;

• at der er ledelsesmæssig fokus på, at der allokeres ressourcer til at sikre, at anbefalingerne i den interne afdækning kan gennemføres,

• at reglerne for udførelse og dokumentation af ledelsestilsynet indskærpes generelt og der foretages

opfølgning på at ledelsestilsynet udføres, herunder at det udføres i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring, og

• at kommunen udarbejder forretningsgange, der skal medvirke til, at beslutninger om bevillinger og

udgifter dokumenteres, hvor dette vurderes relevant og at der sikres en ensartet arkiveringspraksis heraf, slutter mailen.

Det er den samme revision, der har revideret og godkendt Fredericia Kommunes regnskab uden påtegninger og forbehold de foregående seks år, og dermed også har godkendt de alvorlige forhold, selvsamme interne afdækning kritiserer kraftigt. Fredericia Kommunes ledelse har således ikke fundet det nødvendigt at få en uvildig vurdering af revisionsspørgsmålene, hvilket ikke er i overensstemmelse med den uvildighed, som borgmester Steen Wrist ellers havde lovet. Størstedelen af vurderingerne er blevet foretaget af forvaltningen selv, således at de har undersøgt sig selv.

Den interne afdækning fik senere store konsekvenser for flere medarbejdere, men det spørgsmål kan vi ikke få svar på. Vi har også forsøgt indhente en kommentar den den tidligere kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, men hun svarer via sin advokat:

– Som advokat for den tidligere kommunaldirektør har jeg for nuværende ingen kommentarer til de oplysninger, der er kommet frem. Alle relevante oplysninger vil naturligvis indgå i den faglige voldgift, som rejses mod Fredericia Kommunes uberettigede bortvisning af den tidligere kommunaldirektør, siger Pernille Backhausen.

Læs også:

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
10 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
20:21 - 18. juni 2021 20:21

Der er godt nok styr på tingene.
Økonomien generelt har man vist heller ikke styr på. Såeeehhh…

Brian Magnussen
Brian Magnussen
22:25 - 18. juni 2021 22:25

Benægt Benægt Benægt. Lyv.

Karen Møberg
Karen Møberg
22:38 - 18. juni 2021 22:38

Mon ikke tiden er inde til at Fredericia Kommune kommer under administration.

Søren Haastrup løsgænger KV21
13:24 - 19. juni 2021 13:24
Svar til  Karen Møberg

Jo det er den og det har været sådan noget tid.

Kirstine Holst
Kirstine Holst
08:02 - 19. juni 2021 08:02

Det her er konsekvensen, når man ikke laver uvildige undersøgelser. Med al respekt for medarbejderne på rådhuset, men det nytter bare ikke at sætte folk til at undersøge sig selv. Alt for mange har noget på spil og interesse i, at sådan en undersøgelse skal nå et særligt resultat.
Det er virkelig på tide at fredericia får ny ledelse både politisk og i embedsværket. Der må startes på en frisk for at rette op på det her.

Karen Møberg
Karen Møberg
08:36 - 19. juni 2021 08:36
Svar til  Kirstine Holst

Det er ligesom at sætte ræven til at passe gæs.

Erik Bo Rasmussen
Erik Bo Rasmussen
09:27 - 19. juni 2021 09:27

Fredericia kommune ( kommunalbestyrelsen og ledende medarbejdere ) er klar til at blive sat under administration .Udredningen af hele ” borgmestersagen ” , politiundersøgelsen , den faglige voldgift Fa. kommune vs. AZB kommer til at vare et par år . Det er ydermere klare tegn på at AZB er blevet ulovligt bortvist , hvis det er tilfældet kommer der en stor regning til kommunen . 3 millioner kr samt sagsomkostninger ( 1 million , 2 , 3 ??? .Den interne afdækning er helt på ” månen ” , forvaltningen har undersøgt sig selv . Ulovligt ? Kriminelt ? Den nuværende kommunaldirektør har talt usandt og må være på vej ud .
God weekend .

Somsak
Somsak
14:19 - 19. juni 2021 14:19

Det her ligner efterhånden en bananrepublik, utrolig ringe ledelse, afsæt hele bundtet og outsourc hele administrationen, lad Vejle drive kommunen her også, de ser ud til at have bedre styr på det….Fredericia kommune ligner mere Fawlty Towers end noget andet.

Karen Møberg
Karen Møberg
22:46 - 19. juni 2021 22:46
Svar til  Somsak

Hvorfor tror du Vejle vil overtage et fallitbo?

Somsak
Somsak
12:39 - 20. juni 2021 12:39
Svar til  Karen Møberg

Good point 😊