Epidemikommisionen har lavet en vurdering af de nuværende restriktioner, som flere af de borgerlige partier vil have lempet, men kommissionen er ikke indstillet på at lempe restriktionerne.

I en rapport står der blandt andet:

– På baggrund af den nuværende status for epidemien, med en voksende epidemi, usikkerheden omkring omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser af smittespredning med omikron-varianten, stigende indlæggelsestal, og dertil i øjeblikket en grad af overdødelighed i Danmark er det samtidig Epidemikommissionens vurdering, at det aktuelle restriktionsniveau fortsat er nødvendigt og proportionalt. Formålet er at reducere kontakten i samfundet, for derved, sammen med revaccinationsindsatsen, at modvirke en hurtigere og kraftigere smittestigning og heraf følgende øget stigning i indlæggelser med risiko for overbelastning af sygehusvæsenet. I vurderingen indgår også den mulige påvirkning af væsentlige samfundsfunktioner ved en voldsom smittestigning.

Kommisionen noterer blandt andet, at skoleeleverne igen er startet, og at hvis man lemper på restriktionerne, kan det give problemer hos sygehusvæsenet.

– Epidemikommissionen bemærker i den forbindelse, at eleverne vender tilbage til grund- og efterskoler henholdsvis d. 5. og 7. januar 2022, med anbefalinger om vaccination og test samt omfattende yderligere smitteforebyggende tiltag også i SFO og fritidstilbud. På samme tid udløber opfordringen om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet, hvorfor der må forventes øget aktivitet på dette område. Der gælder tilsvarende også en række smittereducerende på ungdomsuddannelser, når eleverne vender tilbage fra juleferie. Det vil bidrage til øget samfundsaktivitet. Det er Epidemikommissionens vurdering, at en yderligere forøgelse af samfundsaktiviteten derudover, ved en samtidig lempelse af restriktionsniveauet i øvrigt, vil kunne være forbundet med forøget risiko for, at der vil kunne ske en overbelastning af sygehusvæsenet.

Læs hele rapporten her.

Skriv en kommentar