En bred gruppe af borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal være med til at designe Marina City. I løbet af januar måned gennemføres fem tema-workshops for at få input til Koldings nye bæredygtige bydel, som skal etableres på sydsiden af Kolding Fjord med et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt en attraktiv marina med 1.000 bådpladser.

”Vi inddrager en bred kreds af interessenter for at sætte fokus på både udviklings- og samarbejdsmuligheder og for at identificere de elementer, som er vigtige at få indarbejdet i planerne. Sammenlagt inviterer vi op imod 100 mennesker til vores tema-workshops,” forklarer projektleder Torben Gade, Kolding Kommune.

Den første workshop holdes 11. januar. Her samles Kolding-områdets maritime erhvervsliv for at udvikle ideer og afsøge muligheder.

”Der findes allerede en lang række maritime virksomheder her i området – bådbyggere, sejlmagere, salg og service, dykkerfirmaer, osv. Faktisk udgør vores del af landet centrum for maritime erhverv inden for fritidssejlads. Derfor har vi inviteret 25 af disse selskaber til den første workshop for både at fortælle om Marina City og få virksomhedernes input til, hvordan vi skaber et maritimt erhvervsliv i topklasse. Drømmen er, at vi kan skabe en erhvervsklynge på dette område med synergi mellem de forskellige virksomheder,” fortæller Torben Gade.

De følgende workshops er:

  • 12. januar: ”Det gode værtskab” for turist- og serviceområdet
  • 16. januar: Workshoppen ”Vandvid” for friluftsaktiviteter, der knytter sig til fjorden
  • 18. januar: ”Nybyggerne” med fokus på kommende beboeres ønsker og behov
  • 19. januar: ”Natur på hjernen” for personer, foreninger og institutioner, der beskæftiger sig med naturformidling, læring og oplevelser.

Sideløbende med de fem tema-workshops gennemføres workshops med Kolding Lystbådehavn og de fire sejlklubber om de ønsker og behov, som skal være med til at skabe Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet.

”Endelig har jeg planlagt individuelle møder med et mindre antal organisationer. Sammenlagt vil involveringen af de mange interessenter give os et værdifuldt overblik over ønsker og behov. De mange input vil indgå i programmet for Marina City, som skal være klar til i starten af marts måned. Herefter går arkitekterne i gang med at fastlægge områdets detaljerede udformning i samarbejde med projektets partnere – Kolding Havn, Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune,” oplyser Torben Gade.

På temasiden om Marina Syd – kolding.dk/marinacity – kan du læse mere om projektet og se den overordnede tidsplan. Efter planen skal den nye lystbådehavn være klar i foråret 2020. Samme år skal de første byggerier stå klar.