Der har været stor opbakning til de tidligere års temaaftener om demens, så også i år inviterer Vejle Kommune til en aften med information om demens. Der er tre oplæg på programmet: ”Hvad er demens?”, ”Vejle Kommunes tilbud til demente borgere og deres pårørende” og ”Hverdagen med demens”.

– Vi håber at øge borgernes viden om demens og skabe større åbenhed om demenssygdomme – til gavn for både de borgere, der har en demenssygdom, og de borgere, som kender en person med demens, siger Birte Schelde, demensfaglig leder i Vejle Kommune.

Demens bliver en mere og mere almindelig sygdom blandt den ældre del af befolkningen. Risikoen for at få en demenssygdom øges med alderen. Da gennemsnitslevealderen stiger, og antallet af ældre over 65 år også stiger, bliver demens en sygdom, flere og flere stifter bekendtskab med – enten fordi man selv, ens nære eller naboen rammes af demens.

– Seniorområdet i Vejle Kommune har i dag kontakt til ca. 1.150 borgere med demens, men der er formentlig et langt større antal demente borgere i Vejle Kommune. På baggrund af nye tal fra Nationalt Videnscenter for Demens, forventer vi, at der er ca. 1.600 borgere med demens i Vejle Kommune. I 2040 kan vi forvente, at antallet er steget til næsten det dobbelte, fortæller Birte Schelde.

At gå rundt med en ubehandlet demenssygdom er ikke godt for livskvaliteten. Samtidig bliver de pårørende belastet og oplever mange svære situationer. Det er derfor vigtigt med en tidlig indsats i forbindelse med behandling af demens. På den måde kan man udskyde nogle af symptomerne i længere tid, og personen med demens og de pårørende kan være med til at tilrettelægge en hverdag, hvor demenssygdommen er lettere at håndtere.

 

Tilmelding til Annette Hansen på tlf. 76 81 66 00 eller på mail: annha@vejle.dk. Oplys navn, telefonnummer og antal deltagere. Frist for tilmelding er 6. april 2016.